Skip to main content
Start » Arbetsplats » Säkerställ kontinuerlig utveckling – genom hela organisationen
Sponsrad

Tänk dig en app som hjälper dig att på ett individanpassat sätt utöva ett ledarskap som gör att både medarbetare växer och företagets resultat förbättras.

Det var när Pia Nilsson, VD och Grundare på Rolf Nordic, jobbade som konsult och säljcoach som hon märkte att de medarbetare hon coachade både var engagerade och villiga att utvecklas, men att de verkliga förändringarna uteblev.

När uppföljningsmötet kom hade ”vardagen” hamnat emellan och medarbetaren hade helt enkelt prioriterat bort vad man kommit överens om. Trots att man egentligen ville utvecklas

Det blev lite som att bara göra de där situpsen fem minuter innan nästa PT-session men inte mer. Det ger ju knappast någon tvättbräda.

Pia Nilsson.

Hon fick då sina adepter att börja reflektera över vad som skett senaste veckan, vad som gått bra, mindre bra och hur det känts. Både reflektion och feedback gjordes i skrift vilket gav en tydlig kartläggning över progress och utveckling.

– Helt plötsligt började vi se resultat! berättar Pia Nilsson. Genom att vi skapade en kontinuitet i arbetet tog vi tillvara på medarbetarens egen vilja att faktiskt utvecklas.

Det Pia Nilsson där och då skapat blev också starten till Rolf Nordic. De där Excelbladen har numera bytts ut mot en molnbaserad tjänst med individuella användarprofiler och inloggningar på plattformen Rolf.

Ge medarbetare möjlighet att reflektera och chefer att följa upp

Rolf är en app för medarbetare och ledare som hjälper dig att strukturera arbetet så att både tid sparas och administrationen minskar. Kvar lämnas istället tid för reflektion och feedback och ett kontinuerligt förändringsarbete där medarbetaren själv ges möjlighet att ta stort ansvar för sitt eget utvecklingsarbete.

Rolf betår av tre olika verktyg:

  1. Reflektion – för ökat välmående i din organisation
  2. Utvecklingsplan – skapar förändring på individ-, team- och organisationsnivå
  3. ”Rolfing” – följa och utvärdera medarbetarnas arbetssätt

Tillsammans kan medarbetare och chefer komma överens om utvecklingsplaner utifrån företagets mål och strategier som ständigt följs upp genom appen. Plattformen hjälper också till att avdramatisera feedback så att den inte upplevs som kritik. De statistiska sammanställningarna gör det också enkelt att kontinuerligt följa upp företagets utveckling.

Hur Fazer engagerade medarbetarna genom Rolf

Fazers VD Robert Engman blev intresserad av Rolf då en av hans medarbetare hade testat verktyget på en tidigare arbetsplats. Genom Rolf har Fazer kunnat engagera medarbetarna på individnivå så att de kontinuerligt tar ansvar och reflekterar själva över sin utveckling.

– Fazer hade satt upp mål och visioner för att utveckla medarbetare och organisation. Och visst, det är enkelt att anlita konsulter för att driva arbetet, men de kommer ju att lämna en dag. Vad händer då? säger Pia Nilsson, vd och grundare av Rolf Nordic AB.

Fokus för Rolf Nordic är nu ytterligare tillväxt och att fler företag ska få stöd i sitt utvecklingsarbete. Vi alla är mitt inne i en prövande period med mer digitalt ledarskap som både ställer nya och ibland tuffare krav på företagets chefer och medarbetare.

Next article