Skip to main content
Start » Arbetsplats » Så rustar du dig för framtidens arbetsmarknad
Framtidens arbetsplats

Så rustar du dig för framtidens arbetsmarknad

Vi lever idag i en värld som drivs av teknik. Digitaliseringen förändrar inte bara våra beteenden; så som hur vi umgås och konsumerar utan också våra arbetssätt, våra organisationer och hela samhället från grunden. Precis som den industriella revolutionen ersatte vår muskelkraft med maskiner så har teknik börjat ersätta den mänskliga tankekraften med AI, och allt fler repetitiva arbetsuppgifter automatiseras samtidigt som nya yrkesroller och kompetenser växer fram.

Enligt IFTF’s[1] rapport är 85% av de jobb som förväntas finnas 2030 inte ens uppfunna ännu, samtidigt som de som kliver in på arbetsmarknaden idag förväntas att byta jobb 18 gånger under 6 olika karriärer[2]. Siffrorna är exalterande och utmanande på samma gång, men framför allt ställer de helt nya krav på såväl individer som organisationer som ska verka på framtidens arbetsmarknad.

Lisa Hartikainen

Marknadschef
Nox Consulting

Foto: Magnus Laupa

Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet

När vi inte längre kan förutspå vilka yrken och kompetenser som kommer att vara självklara i framtiden kräver det en omställning på hur vi ser på kompetens och lärande. Individer och organisationer behöver skapa förutsättningar för det livslånga lärandet, det vill säga ett lärande som innefattar formellt, icke-formellt och informellt lärande. Som organisation innebär det att bygga en kultur där tid för lärande inte bara värdesätts utan också uppmuntras, och då inte bara inom ramarna för sin yrkesroll. En lärandetimme kommer att vara lika självklar som en friskvårdstimme i framtiden, och bör, för att få maximal effekt, vara fri för den anställde att välja tema.

Förmågan att lära är det nya guldet

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare tempo och ingenting tyder på att takten kommer att avta. Behovet av vilka kompetenser som är viktiga kommer att variera; idag premieras kompetenser som kreativitet, kritiskt tänkande och empati, men troligt kommer även dessa att förändras på sikt. Som individ på arbetsmarknaden kommer förmågan att lära nytt och ställa om kompetensmässigt vara kritisk för såväl relevans som utveckling. För att lyckas behöver du identifiera vilket sätt som är mest effektivt för dig att lära, hitta tid i vardagen att ägna åt lärande och sedan göra den rutinen lika självklar i ryggmärgen som andra rutiner i livet.

Samtidigt som digitaliseringen ställer högre krav på oss att lära, är de digitala verktygen våra bästa hjälpmedel för att lyckas. Att implementera en ny rutin på organisations- och individuell nivå är inte enkelt, så var beredd på att investera tid, kraft och disciplin för att få det att fungera. De goda nyheterna är att avkastningen är din relevans på framtidens arbetsmarknad.

Referenser

1. Institute of the future; https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070517_readerhigh-res.pdf

2. https://generationz.com.au/wp-content/uploads/2019/12/Understanding_Generation_Z_report_McCrindle.pdf

Next article