Skip to main content
  • Sasja Beslik, Head of Group Sustainable Finance på Nordea
    Beslutsstöd

    Hur kan du, och vi, göra verklig skillnad?

    Om jag skulle våga mig på en gissning tror jag att du varje dag gör aktiva val för att bidra till en hållbar framtid.