Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Så undviker du onödig pensionsångest
Beslutsstöd

Så undviker du onödig pensionsångest

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta. Foto: Evelina Carborn

Det finns ingen anledning att få ångest när man tänker på sin pension. Det räcker med ett fåtal kontroller.

Att kontrollera så tjänstepensionen sköts av trovärdiga bolag, att välja om man vill ha efterlevandeskydd eller inte samt att lägga på luren när pensionssäljare ringer. Det hävdar Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Jag tycker synd om alla som upplever att pensionssystemet är komplicerat

– Jag tycker synd om alla som upplever att pensionssystemet är komplicerat och ogenomträngligt. Många känner sig stressade eftersom de tror att de måste förstå allt och själva agera för att få en rimlig pension. Men stressen beror oftast på dålig information om hur pensionerna egentligen fungerar.

Vill ge alla en trygghet

Han är mycket ute och föreläser om pensioner och hans huvudsakliga mål är att alla ska kunna känna trygghet i att även om de inte gör något annat än att gå till jobbet så förvaltas deras pensionsavsättningar mycket bra.

Det viktiga är att ha en tjänstepension.

– Det viktiga är att ha en tjänstepension. Om man hör till de omkring fem procent av befolkningen med ett stort eget intresse av kapitalplaceringar kan man välja mellan de hundratals fonder som finns inom både premiepensionen och tjänstepensionen. Övriga kan lugnt sitta still i båten och bara följa med, deras pensioner är i trygga händer.

Tryggheten grundar sig på det faktum att i Sverige ingår pensionsavsättningarna och val av pensionsförvaltare i kollektivavtalen.

– Och med jämna mellanrum görs upphandlingar av pensionsbolag i kollektivavtalen för att stämma av att man har bästa möjliga förvaltning av pensionerna. Bland annat strävar man efter lägsta möjliga förvaltningsavgifter så att inte pensionskapitalet äts upp av avgifter.

Och det är ju betydligt lättare för stora arbetsmarknadsparter att sätta press på pensionsförvaltarna att hålla avgifterna nere, än det är för en enskild person.

Lägg på luren

De problem han kan se när pensionsångesten breder ut sig, bland annat på grund av mediernas skrämselpropaganda, är att folk blir mottagliga för pensionssäljare och ”rådgivare” som ringer och säger att om man inte gör egna val riskerar man att få en låg pension.

Staffan Ström förstår att det är lätt att tro på de fina visioner som målas upp, och får man höra att förvaltningsavgiften ”är så låg som 1 procent” så är det svårt att veta att det egentligen är en väldig hög avgift.

Folk borde ha lika bra koll på rimliga pensionsförvaltningsavgifter som rimliga bostadsräntor

– Det är här informationsbehovet är som störst. Folk borde ha lika bra koll på vad som är en rimlig pensionsförvaltningsavgift som vilken bostadsränta som är rimlig. Jag brukar säga att en pensionsförvaltningsavgift på upp till 0,5 procent är rimligt, men uppåt en procent är alldeles för högt.

Alecta själva är enligt en stor internationell jämförelse världens tredje mest kostnadseffektiva pensionsförvaltare, så Staffan Ström vet vad han talar om.

– Och för att hjälpa sina anställda att få en bättre översikt och känsla för pensionssystemet tycker jag att arbetsgivarna borde bli bättre på att informera om de pensionsavsättningar som görs under året, vilka pensionsförvaltarna är och visa förvaltningsavgiften.

Ägs gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare

Alecta är ett pensionsföretag med 100 år på nacken. Det startades genom ett gemensamt initiativ från arbetsgivare och arbetstagare, och än idag ägs företaget av de båda grupperna.

– Direktivet från våra ägare är väldigt enkelt och tydligt – att se till att det blir högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgifter. Det gör att vi ständigt strävar efter en högre effektivitet samtidigt som vi koncentrerar oss på vår huvuduppgift som är pensioner.

Uppdraget ”Keep it simple” från styrelsen innebär även att de bara har ett fåtal placeringsalternativ.

Ett fåtal placeringsalternativ gör det även enklare för våra sparare.

– Vi har en pensionslösning, inga fonderbjudanden, eftersom vi vill ha full kontroll på de placeringar vi gör. I en fond med tusentals bolag kan vi inte garantera våra pensionssparare att alla bolag i den fonden följer våra krav på stabilitet och hållbarhet. Ett fåtal placeringsalternativ gör det även enklare för våra sparare.

Alecta har inte fler än ca 100 bolag i sin portfölj, alla noga analyserade innan de tas in.

– Och eftersom vårt innehav är så koncentrerat kan vi följa alla bolag noga och vid behov byta ut dem, så vi är ständigt på tårna, avslutar Staffan Ström.

Next article