Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Notera bolaget? Spring hinderbanan med rätt coach
Beslutsstöd

Notera bolaget? Spring hinderbanan med rätt coach

Jonas Hemmingson
Jonas Hemmingson
Jonas Hemmingson, Partner Corporate Finance på Eminova Fondkommission AB. Foto: Niklas Åkesson

Målen för företagande är nog nästan lika många som företagare. Önskan att få förverkliga en idé, bestämma över sin arbetstid och att kunna leva på sitt entreprenörskap är dock vanliga målsättningar i början på företagsbyggandet. Om äventyret utvecklas gynnsamt uppkommer snart dilemmat om verksamheten skall konsolideras eller expandera.

Olika vägar att ta

Konsolidering är den säkrare vägen, men kan kännas frustrerande om man av kapitalskäl måste avstå från kapacitetsökningar, satsningar på nya marknader eller intressanta utvecklingsprojekt. Konkurrenterna hänger ju dessutom ständigt i hasorna. Expansion, å andra sidan, kräver kanske mer kapital än vad verksamheten för stunden generar, och ofta mer än vad de ursprungliga ägarna kan tillskjuta.  

”Aktien i bolaget får ett marknadsvärde och kan handlas.”

I detta läge måste ägarna överväga om en notering av bolagets aktie kan vara en framkomlig väg. Samtidigt bör också frågan ställas om en notering är förenlig med nuvarande aktieägares mål med sina respektive engagemang.

För en hel och ren kandidat är fördelarna med en notering på en MTF-marknad många. Noteringen leder till utökade möjligheter för tillgång till expansionskapital. Aktien i bolaget får ett marknadsvärde och kan handlas. Förvärv kan genomföras med aktier som betalning.

Anpassas efter regelverk

Ett noterat bolag framstår även som transparent och välorganiserat ur ett kundperspektiv. Och så vidare.

”Sakliga och konsekventa rapporteringsrutiner skall införas.”

Men ett noterat bolag måste också anpassas till flera regelverk. Informationsflödena, såväl de inom bolaget som de utåtriktade, måste kontrolleras och underkastas restriktioner. Sakliga och konsekventa rapporteringsrutiner skall införas. Styrelsen, ledningen och de anställda får nya förhållningsregler, flera  under straffansvar. Livet blir sig aldrig riktigt likt efter en notering.

Den som väljer noteringsalternativet ställer sig på startlinjen till en hinderbana, men för ett välskött bolag präglat av god affärsetik är utmaningarna hanterbara. Se till att ha ordning på redovisning, avtal och styrelsearbete. Räkna med att granskningsprocessen blir omfattande.

Välj rätt rådgivare

Det är många detaljer som behöver komma på plats innan handeln kan starta. Bolagsformalia, central registrering av aktien, genomgång av organisationens förmåga att hantera den noterade vardagen, hemsidor, utbildning i kring regelverk och lagar är bara några exempel på åtgärder som måste hanteras.

”De är avsedda för växande bolag med hög risknivå”

Jag har i en tidigare krönika framfört min uppfattning att de svenska MTF-marknaderna NGM Nordic, Aktietorget och Nasdaq First North, utgör fantastiska plantskolor för vårt näringsliv. De är avsedda för växande bolag med hög risknivå, men antagningsprocesserna är grundliga!

Välj därför en rådgivare som är villig att följa med er genom hela processen, och som förstår att ni kanske inte har sprungit det här loppet tidigare. Med rätt coach känns hinderbanan lättare!

Next article