Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Nästan perfekta förutsättningar för företagande
Beslutsstöd

Nästan perfekta förutsättningar för företagande

Bara små förändringar kan vända den positiva spiralen till en negativ. Så ser Företagarnas vd Günther Mårder på företagens verklighet just nu och han framhåller den viktiga roll som företagen haft i att bygga Sverige så starkt.

– Vi får inte glömma bort att skälet till att Sverige idag är ett så fantastiskt land att leva och arbeta i är alla företag som ständigt utvecklat och satsat på innovativa lösningar och byggt starka företag. Det har i sin tur lett till ett starkt näringsliv med stor export som i sin tur gynnat både den offentliga och den privata sektorn, förklarar han.

Är inne i en positiv spiral

Bland de positiva faktorer som gynnar företagen idag lyfter han några som han anser har en stor betydelse även för mindre företag.

  • Den återhämtning som sker i Europa nu är bra både för de som exporterar och de som fungerar som supporterande företag till de som exporterar.
  • Sverige har en hög befolkningstillväxt, bland de högsta på många år. Det får flera positiva effekter, bland annat en ökad konsumtion då fler behöver mer vilket gynnar den ekonomiska tillväxten.
  • Höga värderingar på bostäder ger många en känsla av att vara ”rika”, även om de inte omsätter den rikedomen genom en försäljning. Men bara känslan ger motivation till en lite mer vidlyftig konsumtion.

Dessa saker och många fler skapar den positiva spiral Sverige varit inne i sedan återhämtningen efter finanskrisen.

”Men allt beror på vilka förväntningar som finns.”

– Men allt beror på vilka förväntningar som finns. När alla ser positivt på utvecklingen skapar det ett självförverkligande av den positiva trenden, som då bara fortsätter. Men förväntningar kan snabbt skifta och då leda till en mer negativ utveckling, konstaterar Günther Mårder.

De hot han ser framöver handlar just om förändrade förväntningar.

– Vi ser redan nu en inbromsning och viss nedgång av bostadspriserna. Det kan snabbt få varningsklockor att ringa hos folk som då börjar avvakta med ny konsumtion. Och varningsklockorna hörs även hos investerare och företag som får en minskad riskaptit och så är den negativa spiralen ett faktum.

Mycket på gång på den politiska scenen

På den politiska scenen ser han både hot och möjligheter. En av de positiva saker är VÄXA-stödet som riktar sig till enmansföretag och innebär 70 procents rabatt på arbetsgivaravgiften för den första anställde.

– Vi tycker det är en mycket bra reform, även om vi gärna hade sett en lite annan utformning. Dessutom införs möjligheter till personaloptioner vilket är positivt då mindre företag kan få ersätta kompetent personal med ägarandelar istället för lön.

Günther Mårder är också mycket nöjd med att Företagarna tillsammans med andra företagsorganisationer lyckades stoppa de ändringar i 3:12-regelerna som regeringen föreslagit, som hade inneburit höga skatteökningar.

”En företagare skulle tvingas att betala upp till 60 procent skatt om hen ville ge barnen sitt företag”

– Men nu är det istället andra saker som oroar. Bland annat har regeringen föreslagit en ny exit-skatt som, om den genomfördes, skulle fungera som en ny gåvo- och arvsskatt där en företagare skulle tvingas att betala upp till 60 procent skatt om hen ville ge barnen sitt företag vid en utlandsflytt. En annan oro är det förslag som kommit från Riksrevisionen om återinförande av revisionsplikten, något som skulle slå mycket hårt mot många mindre verksamheter.

Även diskussionerna om vinster i välfärden oroar.

– Det finns så många frågor som aldrig diskuteras. Exempelvis det faktum att antalet sjukskrivna hos kommunala aktörer ligger skyhögt över privata aktörer. Och för att ersätta de sjukskrivna så tvingas de kommunala aktörerna hyra in medarbetare för höga kostnader. Så istället för vinster i välfärden borde man diskutera kostnader i välfärden.

Avslutningsvis vill Günther Mårder återkomma till det som skapat det starka Sverige vi har idag, de innovativa och driftiga företagen.

– Det jag ändå hoppas är att företagen under de kommande hundra åren kan få lika stora möjligheter att fortsätta att bygga Sverige starkt som vi haft de senaste hundra åren, då skulle vi kunna känna en stor stolthet inför kommande generationer, avslutar han.

Next article