Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Hur bygger man framtidens företag?
Beslutsstöd

Hur bygger man framtidens företag?

Douglas Stark
Douglas Stark
Douglas Stark, vd Stockholm School of Economics (SSE) Business Lab. Foto: Oscar Lundgren

Allting börjar med en idé. En idé om hur du förenklar ditt arbete, en idé om hur du förbättrar din väns liv eller en idé om hur du förändrar världen.

För att åstadkomma en förändring till det bättre, vare sig det är för dig själv eller hela världen krävs det mer än bara en idé. Framtiden skapas av personer som har ett driv och en vilja att skapa den. Dessa personer driver många av dagens företag och organisationer framåt men ofta kommer idéerna som förändrar världen mest ifrån startups som drivs av entreprenörer. Entreprenörer som är villiga att ta risken att misslyckas, men fast beslutsamma om att lyckas.

Tillgång till kapital

Alla entreprenörer som startar företag behöver kapital, om inte annat för att registrera aktiebolaget, därför är tillgången till kapital viktig för ett bra företagsklimat. Tillgång till kapital skapar i sig inte innovativa idéer, det garanterar heller inte att innovativa idéer blir till hållbara företag men det möjliggör generellt sett olika saker för varje fas i företaget liv. I början är entreprenören normalt tvungen att finansiera sig med egna besparingar eller genom att jobba vid sidan av företaget.

Fortsätter företaget att visa resultat så blir nästa steg att ta in tillväxtkapital.

Om entreprenören lyckas med att bevisa att det finns en affär i företaget är det möjligt att ta in såddkapital från affärsänglar. Såddkapital möjliggör att entreprenören inte behöver finansiera sig själv genom annat arbete, lån eller anslag och kan fokusera fullt på företaget. Fortsätter företaget att visa resultat så blir nästa steg att ta in tillväxtkapital.

Tillåter fortsatt finansiering

Tillväxtkapital möjliggör som namnet antyder att företaget kan växa i en hastighet som annars inte hade varit möjlig. Tillväxtkapital kan tas in i flera omgångar och kan användas till att satsa på marknadsföring, växa till nya marknader eller köpa upp andra företag.

Lyckade företag väljer förr eller senare att notera sig på en börs och ta in publikt kapital.

Lyckade företag väljer förr eller senare att notera sig på en börs och ta in publikt kapital. Detta möjliggör högre likviditet i handeln av företagets aktier och tillåter fortsatt finansiering av innovativa projekt men även en realisering av värde för investerare som varit med på resan hittills. Här öppnas möjligheten även för privatsparare att fortsätta ta del av värdet från det otroliga arbete som företaget gör.

Alla företag som noteras är inte bra investeringar, men det är viktigt att de tidiga investerare som finansierat företaget innan noteringen kan frigöra kapital, så att detta kapital kan användas på nytt för att finansiera nästa generation av innovativa företag.

Händer som skriver på dator. Foto: Unsplash

Expertis och kontaktnät

Kapital är viktigt, men långt ifrån allt för en entreprenör. Något som är minst lika viktigt är ett nätverk och tillgång till kunskap och expertis inom området som man verkar i. Att bygga ett företag är ingen enkel sak. Företaget behöver göra något som skapar värde för andra.

För att förstå i detalj vad som skapar värde för vem krävs det att man känner till marknaden man verkar på väl, och har en god förståelse för sina kunder. Detta går såklart att uppnå utan initial expertis och nätverk men som startup så är man sällan ensam om att försöka lösa samma problem.

Att få prata med en person som har många års erfarenhet ger ett stort försprång

I en värld där många duktiga entreprenörer försöker lösa samma problem kan expertis och kontaktnät göra skillnaden mellan ett företag som lyckas och ett som inte lyckas. Att få prata med en person som har många års erfarenhet från rätt marknad och kunna rekrytera en person som jobbat med samma sorts kunder ger ett stort försprång mot någon som inte har samma möjlighet.

Sök till en företagsinkubator

I Sverige finns det många organisationer som jobbar för att stötta nystartade företag. Ett bra sätt för entreprenörer att utöka nätverket är att söka sig till en företagsinkubator. Som entreprenör ska man välja en inkubator som kan möjliggöra att entreprenören kommer i kontakt med personer som kan ge insikter som i sin tur minskar tiden entreprenören behöver lägga på fel saker.

Duktiga entreprenörer har bra idéer och allting börjar med en idé.

På en företagsinkubator sitter entreprenörer sida vid sida under många av dygnets timmar och ställs inför liknande utmaningar även om de befinner sig i helt olika branscher, vilket är värdefullt i det hårda arbetet som entreprenörer utför. Välj en inkubator där du träffar duktiga entreprenörer, för duktiga entreprenörer har bra idéer och allting börjar med en idé.

Next article