Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Hur kan du, och vi, göra verklig skillnad?
Beslutsstöd

Hur kan du, och vi, göra verklig skillnad?

Sasja Beslik, Head of Group Sustainable Finance på Nordea
Sasja Beslik, Head of Group Sustainable Finance på Nordea
Sasja Beslik, Head of Group Sustainable Finance på Nordea. Foto: Håkan Flank

Om jag skulle våga mig på en gissning tror jag att du varje dag gör aktiva val för att bidra till en hållbar framtid.

Jag tror att du ibland tar tåget istället för bilen, bestämt dig för att flyga mindre, kanske dragit ner på tiden i duschen och dessutom försöker äta lite mer grönt och mindre kött. Du försöker välja ekologiskt och närodlat. Och ser att nästa bil kommer att drivas av el, inte fossilt bränsle.

”27 gånger mer skillnad för klimatet genom att spara i fossilfria investeringar”

Alla de här sakerna är bra, men visste du att ditt sparande och dina finansiella investeringar är det som spelar störst roll för att skapa en hållbar framtid? Om inte, är du inte ensam; få vet hur det egna sparandet och de investeringar faktiskt spelar roll. En studie som Nordea låtit göra visar att du genom ditt pensionssparande kan göra 27 gånger mer skillnad för klimatet genom att spara i fossilfria investeringar än genom andra saker du kan göra i din vardag.

Så vilken roll spelar då våra banker?

Alla banker spelar en viktig roll då vi tillsammans med våra kunder och partners kan möjliggöra övergången till en hållbar framtid genom hållbara finanser. Som en stor aktör i de samhällen vi verkar och globalt har Nordea en stor roll i att medvetandegöra kunder och andra intressenter kring hållbarhetsfrågor relaterat till finansiellt engagemang. Sedan handlar det för oss om att ha de produkter och tjänster som kunderna vill ha och som bidrar till lösningarna för en hållbar framtid.

Investerar i en hållbar framtid

Vi arbetar med hållbara finanser på Nordea och integrerar hållbarhet i banken, våra investeringar, utlåning och rådgivning till kunder. Tillsammans med kunder och partners möjliggör Nordea övergången till en hållbar framtid. Det innebär att i första hand inkludera bolag i investeringar som presterar hållbart. Sedan handlar det om att utesluta de bolag som bryter mot policys och riktlinjer. Vi kan också driva en påverkansdialog och ställa krav för att förändra. Om förändringen utifrån de krav vi ställer drivs igenom håller vi kvar investeringen, annars är sista utvägen exkludering.

”Ökar efterfrågan på hållbara finansiella lösningar kommer även de hållbara valen”

Att integrera miljö, sociala faktorer och affärsetik på det sätt som vi gör har inte bara visat sig vara hållbart och bidra till lösningarna för en hållbar framtid. Det har även, gång på gång, visat sig vara lönsamt. Vi ser hela tiden fonder i framkant med ett proaktivt angreppsätt på hållbarhet presentera i topp när det gäller finansiell prestation. Ökar efterfrågan på hållbara finansiella lösningar kommer även de hållbara valen för kunder att öka naturligt på marknaden och då kan vi driva förändring bredare.

Den här efterfrågan står du för. Engagemang är en kritisk framgångsfaktor för att förändra, för att lära sig, för att utveckla och för att hjälpa andra att förstå. 27 gånger mer är mycket, bara genom att göra medvetna, finansiella val. Så använd ditt sparande och dina investeringar.

Next article