Skip to main content
Start » Beslutsstöd » Hur blir du anställningsbar?
Beslutsstöd

Hur blir du anställningsbar?

Foto: Civilekonomerna

Bank och finans är på väg mot en omställning som blir smärtsam för många anställa.

Det menar Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna som har många medlemmar i branschen. – Det kommer att bli tufft. Lösningen stavas att hela tiden se till att man är attraktiv på arbetsmarknaden.

Digitalisering, kostnadstryck och huvudkontorsflytt har dragit in som orosmoln över bank- och finansbranschen. Men ännu så länge har få av Civilekonomernas medlemmar berörts av omorganisationer och neddragningar. Det bekräftar fackförbundets förhandlingschef Mikael Andersson.

Arbetsgivarna ställer nya krav på kompetens.

– Arbetsmarknaden är fortsatt god för våra medlemmar. Men teknikutveckling och nya regelkrav gör att arbetsgivarna ställer nya krav på kompetens. Vi talar om multikompetens där enbart ekonomiutbildningen inte längre räcker till.

Samlar nya erfarenheter

Multikompetens handlar enligt Mikael Andersson om många saker. Att utöver ekonomi kunna arbeta strategiskt med it-system är ett exempel. Ett annat är kunskaper inom juridik som i spåren av skärpta krav på regelefterlevnad blivit allt mer betydelsefulla.

– När näringslivet utvecklas till att bli mer av nätverk hamnar även egenskaper som bemötandekompetens och att socialt kunna interagera högt upp på arbetsgivarnas önskelista.

Ekonomutbildningen är och förblir den bästa grundplattan för den som vill arbeta inom bank och finans menar Mikael Andersson. Som ekonom går man ofta in i olika yrkesroller och samlar hela tiden nya erfarenheter. Det senare gör gruppen attraktiv vid rekryteringar. Samtidigt tror han att antalet tjänster inom branschen som helhet på sikt kommer att minska.

– Kostnadspress, prispress på spar- och investerarprodukter samt robotspartjänster och digitalisering gör att jobben blir färre. Det drabbar förstås även våra medlemmar.

Teknikutveckling öppnar samtidigt för nya tjänster.

Teknikutveckling öppnar samtidigt för nya tjänster. Ett exempel är e-handeln där många ekonomer i dag arbetar med logistikfrågor. Ett rimligt antagande är att ekonomers arbetsuppgifter kommer att fokuseras på analys och strategi – områden där robotar ännu har svårt att konkurrera.

Mikael Andersson. Foto: Jann Lipka
Mikael Andersson är förhandlingschef på Civilekonomerna. Foto: Jann Lipka

Utvecklingen kan gå snabbt

Men utvecklingen kan gå snabbt varnar Mikael Andersson. Den största risken som anställd inom bank och finans är att inte hänga med och bevaka sin anställningsbarhet.

– Om det är något som vi lärt oss är att saker och ting kan gå fort. Turbulensen i samband med Finanskrisen 2008 är bara ett exempel.

Oavsett kris eller omorganisation – den dagen jobbet är i fara är det bra att ha medlemskapet i Civilekonomerna som grundtrygghet. Man kan få råd av förbundets lokala fackliga representanter eller via förbundets arbetsrättsexperter i medlemsjouren. Inkomstförsäkring och individuell karriärrådgivning är förstås också värdefulla att ha.

Erbjuder en hög nivå

Varför ska man som anställd välja just Civilekonomerna som fackförbund?

Nöjdhetsindex för vår medlemsjour ligger på närmare 90 procent.

– Vi är helt specialiserade på ekonomers frågor. Vi har stor erfarenhet av organisationsförändringar inom bank och finans och kan erbjuda en hög nivå när det gäller individuell rådgivning. Nöjdhetsindex för vår medlemsjour ligger på närmare 90 procent. Det är vi stolta över!

Next article