Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Tillsammans mot ett starkare totalförsvar
Sponsrad

Situationen i omvärlden förändras kontinuerligt. Det innebär att kraven på vårt totalförsvar förändras i samma takt. Klart är dock att en egen stark försvarsindustri även i framtiden är avgörande för vår säkerhet.

I AB Bofors ryms ett stycke svensk industrihistoria som sträcker sig tillbaka till bolagets start 1646, då som järnverk. I slutet av 1800-talet inledde bolaget tillverkning av kanoner och sedan dess är det en viktig leverantör till och resurs för det svenska försvaret. Idag med avancerade och högteknologiska artillerisystem för både armén och marinen under namnet BAE Systems Bofors.  
–Vi är stolta över vår historia här i Bofors. Vi har, sedan lång tid tillbaka, en nära relation med Försvarsmakten och är en viktig del av det svenska totalförsvaret. Idag är vi ett högteknologiskt företag som utvecklar artillerisystem och intelligent ammunition för land- och sjöstridskrafter. Det gör att vår specifika kompetens är strategiskt viktig för det svenska försvaret, säger Stefan Löfström, Marknads- och försäljningschef på BAE Systems Bofors.  

Stefan Löfström
Marknads- och försäljningschef på
BAE Systems Bofors

Lokal förankring 

En del av tillverkningen läggs ut på underleverantörer, främst lokala och regionala. Inte minst den senaste tidens kriser med pandemi och kriget i Ukraina visar på vikten av kontinuitet och försörjningstrygghet. Många har upplevt leveransproblem när länder och tillverkare ställer om verksamheter och, av naturliga skäl, prioriterar sina egna behov i första hand.  
–Vi är noga med att ha kontroll på produktion och leverans av det material vi behöver. Vi ser ständigt över kontinuitetsplaner och försörjningskedjor och då är det en trygghet att ha leverantörer så nära som möjligt. Risken är annars att det kan uppstå problem med leveranser vilket skulle vara förödande för oss som företag men också för det svenska försvaret. Särskilt i händelse av en krigssituation, säger Stefan Löfström.  

I Bofors har företaget även tillgång till ett samägt skjutfält som en viktig del i utvecklingen av produkter. Nyligen återinvigdes också artilleriregementet A9 i Kristinehamn, bara 20 minuters bilväg från Bofors. Att A9 placerades så nära Bofors innebär att samarbetet mellan Försvarsmakten och BAE Systems Bofors nu underlättas ytterligare.  

Framtiden 

En naturlig fråga är hur dagens och framtidens säkerhetsläge förändrar svensk försvarsindustri. Kommer exempelvis expansionen av NATO att påverka utvecklingen när vapensystem och hela länder behöver samverka i högre utsträckning? 
–Vi ser positiva effekter av en utökad samverkan mellan länder. Vi delar erfarenheter och forskning samt hjälps åt i teknikutveckling och tillverkning. Tekniskt är vi redan kompatibla med systemen som finns i många andra länder så där krävs inga förändringar. Vissa lagar och regler som gäller exempelvis export skiljer lite så där kan viss harmonisering behövas. Dock utan några stora förändringar, säger Stefan Löfström.

Next article