Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Örat i fickan som alltid lyssnar
Sponsrad

Det som tidigare krävde postkontor, kamera, TV, dator och fysisk närvaro har nu flyttat in i våra telefoner. Vi skickar e-post till kollegor, fotograferar vårt liv, konsumerar underhållning, får påminnelser om tandläkartider, och blir avlyssnade… Ja, du läste rätt. Telefonen i din ficka erbjuder både dig och de som vill komma åt din information oändliga möjligheter.

Det tar bara tio sekunder att installera avlyssningsprogramvara på din telefon, en manipulerad telefon kan till och med avlyssna i avstängt läge. Det rekommenderas att aldrig lämna sin telefon utan uppsikt, men det är omöjligt i praktiken. Dessutom finns det massor av tredjepartsappar som har tillgång till mikrofonen. Från ett informationssäkerhetsperspektiv bör telefoner behandlas både som offentliga mikrofoner och privata lagringsenheter.

För att säkra informationen under möten lämnas ofta telefoner utanför rummet. Detta är helt riktigt för mötessäkerheten. För att försäkra oss om att telefoner inte manipuleras, behåller vi dem nära kroppen, i fickan. Detta är helt korrekt för den personliga informationssäkerheten. Här står man inför ett val; ett säkert möte på bekostnad av deltagarnas privata informationssäkerhet, eller personlig informationssäkerhet på bekostnad av mötets informationssäkerhet.

Inom det militära har avlyssning förekommit sedan åtminstone 1945, när den amerikanska ambassaden buggades med en av de första kända avlyssningsapparaterna, ”The Thing”. Försvarsmakterna har varit medvetna om avlyssningsproblemet i över 75 år, medan den allmänna debatten om avlyssning har tagit fart först på senare år i samband med mobiltelefonens utbredning.

Som så många gånger förr är det militären som leder utvecklingen. De har nämligen lyckats informationssäkra möten utan att äventyra deltagarnas informationssäkerhet. Försvarsmakterna förvarar mobiltelefoner i ljudmaskerande och ljudisolerade bruslådor som står i rummet där mötet hålls. Deltagarna kan hålla koll på sina enheter samtidigt som avlyssning förhindras. Allmänheten tittar än så länge på.

Vi på link22 levererar säkra IT-system till verksamheter som skyddar det allra viktigaste. Under 16 år har vi skyddat samhällsviktig integritet, produktivitet, funktion, forskning med mera.

Next article