Skip to main content
Start » News » Vi känner oss mer otrygga
Sponsrad

Krig, terrorhot och klimatkriser har gjort oss mer osäkra. Intresset för skyddsrum och säkra miljöer har ökat. Enligt experter har samhället försämrats ur ett säkerhetsperspektiv. Samtidigt har vi större möjlighet att påverka än någonsin.

Victor Angelier är vd på Nuclear Bunker Company och har märkt att det finns en större osäkerhet och oro i samhället idag.

– Det gäller både i Sverige och ute i Europa. Många människor känner sig mer otrygga på grund av konflikter, krig, naturkatastrofer etc. Olika allvarliga situationer har gjort att man är mer mån om att ha lättare tillgång till säkerhet. Fler och fler företag är dessutom mer benägna att skaffa sig ett saferoom.

Skapa ett eget panic room

Victor Angelier har också lagt märke till hur infrastrukturen och städer har blivit sämre rustade de senaste tio åren. De flesta människor vill verkligen känna till en säker plats om något skulle hända.

– Och de trygga utrymmena behöver dessutom inte ta så stor plats. Ett panic room kan bara vara några kvadratmeter. Så länge kameraövervakning finns och att rummet är skottsäkert så är det enkelt att ordna. Man kan skapa ett rum tillsammans med företag som jobbar med säkerhet. Vara med att planera, påverka och anpassa.

Victor Angelier
VD, Nuclear Bunker Company

Vad behöver man för att det ska bli så bra som möjligt?

– En bra konstruktion och råd från experter. Vi i Sverige är väldigt duktiga på att fixa och konstruera våra egna säkerhetsutrymmen. Det finns mer ekonomiska alternativ och licensierade leverantörer att samarbeta med. 

Stort intresse från skolor

Även skolor har ett stort intresse för säkrare utrymme ifall något allvarligt skulle hända.

– Skolskjutningar är extrema fall, men det finns ändå en medvetenhet kring att det kan hända. Många skolor är väldigt gamla och har inte säkerhetsutrymmen som en given yta eller specifika rum. Det är verkligen något som borde tittas närmare på. Det är en allmängiltig och viktig funktion i byggnader där många människor existerar. 

Varmare klimat är en stor risk

Nuclear Bunker Company har gjort enkätundersökningar som visar att det finns 65 000 offentliga skyddsrum i Sverige. Det är alldeles för få med tanke på att vi är 10,5 miljoner invånare.

Problemet är också att skyddsrum inte bara behövs i krigssituationer, utan även när naturkatastrofer inträffar. Klimatförändringar är också en hotbild. Vi får hela tiden nya värmerekord och kraftiga bränder sprids oerhört snabbt.

– Flera länder i södra Europa har drabbats väldigt hårt de senaste åren. Mycket för att säkerhetsåtgärderna varit bristfälliga. Skogsbränder sprider sig blixtsnabbt och då behöver du komma i säkerhet fort. Att snabbt ha tillgång till skydd under mark blir såklart mycket effektivt, säger Victor Angelier.

Vi som privatpersoner kan också hjälpa till, tänka efter och tänka mer progressivt, menar Victor Angelier.

– Vi behöver vara mer försiktiga och respektera naturen. Inte utmana riskerna när vädret är varmare, eftersom riskerna då blir betydligt större. Restriktionerna i Sverige är fortfarande inte tillräckligt bra. Därför måste vi också hjälpas åt mer på alla plan.

Next article