Skip to main content
Start » News » Tekniksprånget: Inspirerar kvinnor att jobba inom teknik
Kvinnor i Karriären

Tekniksprånget: Inspirerar kvinnor att jobba inom teknik

I samarbete med: Tekniksprånget
I samarbete med: Tekniksprånget

Tekniksprånget, vars främsta uppgift är att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar och ingenjörsyrken, ser en ökad jämställdhet bland sina praktikanter.

Syftet med praktiken är att ge unga en bättre bild av olika ingenjörsyrken. Praktikprogrammet skapar dessutom förutsättningar för företag att öka mångfalden och jämlikheten bland anställda, och sedan 2012 har nästan 7.000 praktikanter genomgått Tekniksprångets praktikprogram. Klara Pålsson, product architect på Volvo, och tidigare praktikant på Tekniksprånget, berättar att hon hamnade på Volvo tack vare Tekniksprånget. En arbetsplats hon knappt visste något om innan praktiken.

– Det kan vara svårt att greppa vad en ingenjör är, därför är det bra att få en betald praktik så man får lite mer känsla kring yrket. Man får också se bredden av yrket, och chansen att prata med folk som jobbar med det, säger hon.

Över 220 arbetsgivare medverkar i Tekniksprånget, som erbjuder praktikplatser på över 100 orter runt om i Sverige, varav Volvo i Göteborg är en. I dag jobbar Klara Pålsson med forskningsprojekt inom tung transport, där hon bland annat forskar på hur transportbranschens framtida utmaningar ska mötas.

– Det var inte något jag trodde att jag skulle jobba med när jag var 19. Men det är väldigt roligt. Det är egentligen bara tack vare Tekniksprånget som jag hamnade här, säger hon.

Fördomar och förutfattade meningar påverkar unga tjejers yrkesval

Fördomar och förutfattade meningar har i viss omfattning påverkat beslutsprocessen för många unga tjejer när det kommer till yrkesval. Framför allt inom tekniska yrken som ingenjörer –
men det är något som håller på att ändras, berättar Klara. I dag är till exempel hälften av alla praktikanter från Tekniksprånget tjejer, samtidigt som en tidigare mansdominerad bransch blir alltmer jämlik, berättar Klara.

– Man tror att det bara är gamla gubbar här, och att det är en mansdominerad bransch. Det är lite tråkigt, för så är det inte. Min första projektledare på Volvo var en kvinna, något som var väldigt inspirerande.

Next article