Skip to main content
Start » News » Hur attraherar man fler kvinnor till industrin?
Sponsrad

Kompetensförsörjning är för många företag inom industrin det största tillväxthindret. För att kunna växa behöver branschen attrahera fler kvinnor. Fler kvinnor leder även till bättre jämställdhet, lönsamhet och konkurrenskraft.

Med ett växande rekryteringsbehov inom industrin har det blivit tuffare att hitta rätt kompetens. För kvinnor som söker sig till branschen är det viktigt att ge dem samma förutsättningar som männen. Det vill säga att ge dem rätt kompetens och förutsättningar när de börjar på jobbet. Det gäller också att den som är nyanställd kommer till en välkomnande och inkluderande miljö.

Manpower, ett av världens största bemannings- och rekryteringsföretag, är vana att rekrytera kvinnor till historiskt mansdominerade arbetsplatser. Samarbetet mellan Manpower och Volvo Construction Equipment i Arvikas fabrik är ett exempel på hur man framgångsrikt rekryterar fler kvinnor till industrin.

Karolina Rand, Ansvarig konsultchef, jobbar on-site hos Volvo Construction Equipment i Arvika
Kimberley Lacopie, People & Culture Partner på Volvo Construction Equipement i Arvika

– Kvinnor har länge varit under-representerade inom industrisektorn. En del av anledningen tror jag är den stereotypa bilden av att det är en smutsig arbetsplats och att många moment kräver tunga lyft. Men inget kunde vara mer fel. På Volvo CE (Construction Equipment) i Arvika har vi en luftig, ljus och ren arbetsplats. Tack vare den tekniska utvecklingen finns det numera även hjälputrustning för tunga lyft, säger Karolina Rand, ansvarig konsultchef som jobbar on-site hos Volvo Construction Equipment i Arvika.

Utbildning och rätt kompetens

Manpower har stort fokus på att medarbetarna har de tekniska och praktiska kunskaperna som behövs för uppdraget. Vid nyrekrytering erbjuder de den sökande kompletterade utbildning om det skulle behövas, exempelvis utbildning för truckkörkort. Det gör att urvalet breddas och matchningen blir flexibel och kan fokusera mer på mjuka värden.

– Genom att i platsannonsen ta bort krav som är irrelevanta och att erbjuda kompletterande utbildning ser vi att betydligt fler kvinnor söker jobb som exempelvis truckförare eller montör, säger Karolina Rand.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Manpower. Utöver de konsulter som jobbar i vår produktion hjälper Manpower oss med utbildning, att hitta rätt kompetens och arbetet med en mer jämställd arbetsplats. Idag är cirka 20% av Volvo Construction Equipment i Arvikas anställda i fabriken kvinnor. Målet för 2030 är att antalet kvinnor ska vara minst 35%, säger Kimberley Lacopie, People & Culture Partner på Volvo Construction Equipment i Arvika.

– För att fler kvinnor ska få upp ögonen för industrin är det också viktigt att kvinnor som redan arbetar på företaget berättar om sitt jobb och sina erfarenheter på exempelvis rekryteringsmässor eller i klassrum för studenter, avslutar Karolina Rand.

Next article