Skip to main content
Start » News » Ta vara på chansen
Framtidens arbetsplats

Ta vara på chansen

Foto: Unsplash

År 2020 blev inte som vi hade tänkt. För en del organisationer har utsikter om tillväxt bytts ut mot en kamp för överlevnad, för andra har pandemin erbjudit nya möjligheter som man aldrig kunnat förutspå. En möjlighet finns dock där för alla: att förnya tänket kring arbetsplatsen.

Peggie Rothe

Chief Insights & Research Officer Leesman

Foto: David Levenson

För många har hemmet varit den enda arbetsplatsen det senaste halvåret medan umgänge med kollegor och samarbetspartners har skett virtuellt. Vår data, som består av 125 000 medarbetarsvar på frågor kring arbetet hemma, har visat att det fungerat rätt bra. 82 procent av svarande säger att deras hemmiljö möjliggör produktivt arbete jämfört med 63 procent av de 750 000 som svarat på våra frågor om kontorsupplevelsen. Speciellt det individuella arbetet har blomstrat, framförallt för dem som haft tillgång till ett avskilt arbetsrum där hemma.

Helt problemfritt har det dock inte varit, hela 20 procent rapporterar en riktigt dålig upplevelse.

Dessutom avslöjar data de vanligaste utmaningarna; brist på informellt umgänge och möjlighet att lära sig av andra samt en försämrad känsla av samhörighet. Det vill säga allt det där som kontoren brukar stöda.

Men vi kan trots allt inte förneka att distansarbete erbjuder en möjlighet för framtiden. Därför står vi nu inför ett val: återgår vi till det gamla så fort det är möjligt, där arbetet sker på kontoret medan endast välvalda individer får arbeta på distans.

Alternativt kan vi utnyttja chansen att omdefiniera arbetsplatsen och se hemmet som en fortsättning på kontoret. Detta alternativ bygger på flexibilitet och möjlighet för individen att välja var och när hen bäst utför olika delar av sitt arbete. Här ligger fokus på att maximera medarbetarupplevelsen.

För att uppnå detta har vi bland annat följande centrala frågor att besvara:

Vad är kontorets syfte i framtiden och hur ska det då se ut? Är kontoret en mötesplats medan individuellt arbete utförs hemma? Våra studier har visat att individuellt fokuserat arbete är grunden för kunskapsarbetet, vilket innebär att de bästa kontoren även i framtiden stöder både arbete själv och tillsammans.

Hur ändras förväntningar och behov då vi arbetar på distans? En distribuerad organisation innebär t.ex. en förväntan att kontoret ska stöda fler digitala möten än tidigare. Men hur skapar vi bra dynamik i möten där en del är fysiskt närvarande medan andra deltar digitalt?

Vilken inverkan har distansarbete på välmående? Vi sparar i pendlingstid men riskerar att aldrig riktigt koppla ifrån. Enligt vår data lyckas 28 procent inte ha en hälsosam balans mellan arbets- och privatliv då de arbetar hemifrån.

Hur stöder vi kommunikation, lärande och utveckling då utbyte inte sker i det fysiska rummet? Lärande är kritiskt speciellt för yngre medarbetare men kommunikationen blir mer utmanande för alla.

Frågorna visar att framtidens arbetsplats fortsatt är en fråga om arbetssätt, arbetsplats och teknik, som kräver sömlöst samarbete mellan HR, FM och IT. Endast tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö som maximerar medarbetarupplevelsen.

Next article