Start » News » Ta chansen till verklig förändring!
Framtidens arbetsplats

Ta chansen till verklig förändring!

I samarbete med: Resultat Projektledning
Foto: Resultat Projektledning
I samarbete med: Resultat Projektledning
Foto: Resultat Projektledning

Från att ha varit en nödlösning i början av pandemin har hemarbete nu ett år senare snarare blivit vardag. Så mycket vardag att man kanske aldrig går tillbaka till hur det en gång var. Du har läst det förr: Distansarbete är här för att stanna.

Härma inte det gamla.

Samtidigt, ett flertal undersökningar visar att en betydande majoritet säger sig vilja gå tillbaka till kontoret post pandemi, åtminstone till viss del.

– Många upplever distansarbetet mindre effektivt. Och jag förstår dem. Företag har i stort sett har tagit ”det gamla” arbetssättet men placerat ut det i hemmet genom att addera Zoom, Teams eller andra lösningar. De digitala mötena har blivit bleka kopior av de fysiska, säger Thomas Andersson, förändringsledare på Resultat.

thomas andersson

Thomas Andersson

Förändringsledare, Resultat Projektledning

Foto: Privat

Ett fysiskt möte handlar mycket om kroppsspråk, ögonkontakt och små gester. Ett digitalt arbetssätt kräver något annat än det vi alltid praktiserat på kontor. Våren 2020 var vi tvungna att snabbt ändra våra mönster, post pandemi är det tid att förändra, menar han.

– Om vi ska nämna någon fördel som pandemin medfört så är det ju att vi knuffats ur våra vanor och nu har möjlighet att skapa nya. Istället för att fortsätta som det var förut – fast kanske lite mer digitalt – finns nu möjlighet att göra förändring på riktigt.

Ambition, motivation och styrning

Nu gäller det att se på bolagets förutsättningar och forma lösningen därefter. Och inte glömma medarbetarna i arbetet.

– Jag brukar prata om tre delar inom en förändringsprocess: ambition, motivation samt ledning och styrning, säger Thomas Andersson. Alla delar måste vara på plats för att förändringen ska nå ända fram. Det här är också identifierade framgångsfaktorer som återfinns i allt förändringsarbete oavsett vad förändringen berör.

Det första steget – ambition – rör samsyn och enighet i ledningsgruppen kring vad man vill uppnå och varför. Vad fungerade inte innan pandemin? Vad vill vi uppnå i framtiden, och hur måste vi arbeta för att nå dit? Sedan krävs förankring hos de som förändringen berör, något som skapas genom kommunikation och dialog. Och till sist, för en effektiv implementering är prioritering och styrning avgörande där allas ansvar måste vara tydligt.

Thomas Anderssons budskap till de som idag funderar på framtiden är att ifrågasätta gamla vanor, identifiera erfarenheter från det gångna året och sedan våga tänka nytt. Kontoret kommer att spela en viktig roll även i framtiden, men ha en annan funktion. Hur minskar vi vårt mötesberoende? Hur bygger vi vår kultur? Det digitala arbetet kan både effektivisera och förstärka det man vill uppnå.

– Se på utmaningen ur ett större perspektiv. Det här handlar ju om hur ni vill verka och jobba framöver. Nu finns möjligheten att förbättra på riktigt, så ta chansen, avslutar han.

Nästa artikel