Skip to main content
Start » News » Sveriges tysta jätte: De har vuxit från startup till global aktör
Sponsrad

Bolaget Medius, som grundades i Sverige för cirka 23 år sedan, har med åren vuxit till en global aktör. Bolaget är redan verksamma i stora delar av Europa och Nordamerika. Nu tar Medius klivet in på den afrikanska marknaden genom förvärv.

Katarina Andersson
VP Capture Product, Medius

Med förvärvet av Expensya, ett företag från Tunisien, tar vi oss in på ännu en ny geografisk marknad, säger Katarina Andersson, VP Capture Product.

 Medius har länge anammat automatisering, något som märks av i allt företaget gör, menar Katarina Andersson. Hon jobbar dagligen med att automatisera bolagets produkter – med Artificiell Intelligens.

– Vår vision är att man inte ska behöva konfigurera något själv, utan allt ska ske helt automatiskt. Förändringar sker hela tiden och då ska lösningen följa med, utan att du behöver justera något, säger Katarina.

Det handlar om att fånga rätt data från fakturor – och veta hur man ska använda den. Medius Capture gör precis det. Med hjälp av AI-modeller som är tränade för fakturaskanning och datafångst skapar verktyget förutsättningar för att minska kostnaderna, samtidigt som både effektivitet och trygghet ökar.

– Arbetsflödet är bara så automatiserat som bolagets data tillåter. Det är därför det är så viktigt med kontinuerlig fångst av relevant data, det är data som skapar förutsättningar för maximerad automation i hela arbetsflödet.

AI-robot som svarar dygnet runt

För att verkligen effektivisera sin fakturahantering måste även personalen snabbt få hjälp med sina utmaningar. Istället för att hitta svar manuellt, har Medius utvecklat ett verktyg som gör vardagen lite enklare. Det ska alltid
vara möjligt att få svar om företagets fakturor – oavsett tid på dygnet eller var man befinner sig, berättar Katarina.

– I vanliga fall hade du antagligen ringt kunden efter helgen och frågat. Med vår AI-robot så får du svar på mer eller mindre vad som helst inom en minut, säger hon.

– Vi kallar det för Medius Agent, det är en chatbot som hjälper dig att konfigurera systemet och svarar på alla möjliga frågor om exempelvis faktureringen. Det är som en live support direkt vid fingertopparna, säger Katarina.

E-fakturor kan bli standard

Många vrider sig bara av tanken, men inom en inte alltför lång framtid kan e-fakturor bli väldigt vanligt förekommande, berättar Katarina. I slutet av 2022 publicerade Europeiska kommissionen reformen VIDA. Dels innehåller reformen krav på e-faktura, dels att PDF-fakturor inte längre ska vara giltiga.

– Formatet på e-fakturor kan skilja sig mellan exempelvis Italien och Sverige. Det betyder att slutanvändaren kommer behöva hantera alla dessa olika format.

Som svar på förändringen har Medius sjösatt en tjänst som helt enkelt förvandlar e-fakturan från ett oläsligt format till något begripligt.

–  Vi förenklar hanteringen genom att konvertera e-fakturan till en bild med hjälp av AI, vilket gör att man kan hantera den som en helt vanlig faktura.

Medius har inga planer på att sluta växa eller utmana

Automation har alltid varit basen för Medius verksamhet. För 23 år sedan var det revolutionerande att tänka automation för fakturahantering. Idag gör alla det. Medius fortsätter att utmana gängse standard genom att utnyttja ny teknik som AI.

Next article