Skip to main content
Start » News » Svensk teknologi för säker kommunikation stärker Nato
Sponsrad

I och med Nato-inträdet höjs behoven för säker kommunikation, inte minst när svenska myndigheter ska kommunicera med sina allierade. ”Om säkerhetsklassad information hamnar i fel händer kan det medföra allvarlig skada, både för Sverige och andra Natoländer”, säger Robert Lidquist, Executive Vice President på Sectra Communications.

Sverige är idag en ledande kryptonation när det gäller både forskning och utveckling av säkra system med hög assurans. Sectra är ett av kryptoföretagen i Sverige och har lång erfarenhet av att säkra kommunikation mot avlyssning och skydda kritiska system mot intrång.

– Inom Sectra är vi väl rustade för Sveriges inträde i Nato. Vi erbjuder redan ett antal innovativa och Nato-godkända säkerhetsprodukter; för krypterat tal och krypterad dataöverföring, säger Robert Lidquist.

Nya utmaningar

Robert anser att Sverige ligger väl framme när det gäller säker kommunikation. Men med Sveriges Nato-inträde ställs både företag och svenska myndigheter inför nya utmaningar, som krav på uppfyllande av Nato-standarder och ökade regulatoriska krav.  

– Nu är det är viktigt att svenska kryptoprodukter som ännu inte är Nato-godkända prioriteras för att snabbt bli godkända. Detta för att undvika onödig komplexitet för svenska myndigheter som riskerar att få dubbla system för säker kommunikation.

Lång erfarenhet av Nato

Sectra har varit aktiva inom Nato i över 20 år. Detta har varit möjligt tack vare Sectras verksamhet i Nederländerna och nära samarbete med nederländska myndigheter. Sectras expertis har även kommit till nytta i studier som företaget genomfört åt Nato, som bland annat rört frågor kring postkvantumteknologi på säkerhetsnivån SECRET.

En av Sectras mest tongivande Nato- och EU-godkända produkter är den kvantsäkra kommunikationslösningen Tiger, en mobiltelefon som möjliggör informationsdelning på säkerhetsnivån SECRET. Detta är Sectra ensamma om att kunna erbjuda. I produktportföljen finns även ett antal produkter, som VPN och säkra smartphones, för säkerhetsnivån RESTRICTED.

– Om man ska kunna skydda känslig information gäller det att hela tiden ligga steget före illasinnade aktörer och använda godkända kommunikationslösningar. Svensk kryptoindustri är världsledande vilket vi ser kommer bidra positivt till alliansens samlade försvarsförmåga.

Next article