Skip to main content
Start » News » Stärkt skyddssäkerhet i svenskt näringsliv – nyckeln till robustare samhälle
Sponsrad

Säkerhetsskyddet handlar i grund och botten om att skydda verksamheter som har betydelse för Sveriges nationella säkerhet – oavsett verksamhetsform. Främst ska arbetet motverka hot som spioneri, sabotage och terroristbrott.

Elias Tapper
Specialist inom säkerhet och säkerhetsskydd, Fortify

De senaste åren har säkerhetsskyddsarbetet blivit allt viktigare för Sveriges robusthet. I takt med ökade hot från omvärlden ökar också kravet på både myndigheter och företag. Elias Tapper, specialist inom säkerhet och säkerhetsskydd på Fortify, framhåller vikten av säkerhetsskyddsarbetet i organisationen.

– För 15-20 år sedan gjorde man nästan narr av dem som pratade om nationell säkerhet, det fanns en enorm naivitet. Men i och med kriget i Ukraina har medvetenheten ökat, det finns en helt annan förståelse för att det faktiskt finns hot mot Sverige.

Stor del ligger i det privata näringslivet

Kommuner och regioner, ansvariga för bland annat energi och sjukvård, är exempelvis kritiska för samhällets funktion. Men en stor del av den kritiska strukturen ligger idag hos det privata näringslivet, berättar Elias Tapper.

– Skyddsvärdet har gått från att vara nästan uteslutande statligt till att vara i allt större grad inom den privata sektorn. Därför är det så otroligt viktigt att företag gör sina säkerhetsskyddsanalyser för att se om man har en betydelse för landets säkerhet eller inte.

En genomgående analys av verksamheten avslöjar potentiella brister, berättar Elias. Allt från IT-säkerhet till personalfrågor. Även faktorer som cybersäkerhet är en stor del av arbetet.

– Först och främst ligger ansvaret på ledningen. Är man minsta tveksam bör man göra analysen. Den ger ett bra bild över hur det ser ut idag. Sedan är det ett pågående jobb, för förutsättningar förändras hela tiden, det finns en rad olika saker som kan hända.

Samtidigt lyfter han fram vikten av helhetsbilden. Säkerhetsskyddsarbetet måste ha en röd tråd, det måste hänga ihop, menar Elias Tapper.

– Det handlar om att sätta strukturen, ledarskapet, och förklarar för styrelse och ledning och säkerställa att de förstår vad det här faktiskt innebär. Annars kommer man aldrig att lyckas.

Next article