Skip to main content
Start » News » SSF finansierar samhällsviktig cybersäkerhetsforskning
Sponsrad

När samhället blir alltmer uppkopplat ökar mängden data, kommunikation och beräkningar. God cybersäkerhet blir därmed nödvändigt. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar grundläggande forskning inom områden som är av strategisk vikt för Sverige. Målet är ny kunskap och kompetens som ger nya möjligheter på 10 års sikt och framåt. Ett av dessa strategiska områden är cybersäkerhet, där SSF delat ut 300 miljoner kronor till tio forskningsprojekt.

Sakernas internet (IoT), som sammanbinder nätverk av små inbyggda enheter med internet, används i växande omfattning i stora delar av samhället. Komponenterna är ofta kopplade till globala beräkningssystem, vilket möjliggör en mängd nya applikationer. De här systemen är dock mycket känsliga för störningar, som till exempel cyberattacker.

Jonas Bjarne
Forskningssek-reterare, SSF

Avgörande för samhället med cybersäkerhet

SSF är en av Sveriges största finansiärer av forskning inom Informations- och kommunikationsteknik, med en projektportfölj på över 1 miljard kronor. Den forskning SSF finansierar inom cybersäkerhet är samhällsviktig eftersom den bidrar till att minimera sårbarheten i såväl uppkopplade komponenter som större nätverk, säger Jonas Bjarne, forskningssekreterare på SSF. 
– God cybersäkerhet är en grundförutsättning för samhällets omfattande digitalisering och för möjligheten för Sverige att agera självständigt (digital suveränitet). Människors förtroende för digitala system är avgörande för att de kommer att användas. Våra projekt utgör den troligen största enskilda satsningen på grundläggande forskning inom cybersäkerhet i Sverige, säger Jonas Bjarne.

Projekt som säkrar samhället

Ett av de forskningsprojekt som beviljats anslag av SSF är Serendipity vid Mälardalens universitet. Projektet studerar hur man kan stärka skyddet av säkerhetskritiska system genom att hantera både funktionell säkerhet (safety) och cyber-säkerhet (security). Inom Serendipity utvecklar man innovativ plattformsteknik som tål såväl buggar som cyberattacker. 

Ytterligare ett projekt som finansieras av SSF är KTH-projektet CLAS, Cybersäkra lärande regelsystem. Projektet fokuserar på cybersäkerhet för infrastrukturer styrda av maskininlärande algoritmer. Dessa algoritmer är mycket känsliga för störningar av de data de behandlar. Projektet utvecklar nya försvarsmekanismer mot dessa dataattacker.

Övriga SSF-projekt tar upp områden som personlig integritet, websäkerhet och säkerhet för IoT-system inom industri och samhälle.

Seminarium stärker svensk FoU inom cybersäkerhet

SSF arrangerar, tillsammans med RISE Cybernode, Vinnova och MSB, en samverkanskonferens om cybersäkerhet den 26 januari 2023, www.cybernode.se. Seminariet vänder sig till alla med intresse av att öka svensk forskning och innovation inom cybersäkerhet. Under dagen presenteras omkring 30 forskningsprojekt med inriktning mot såväl grundforskning som tillämpad forskning. Mer information om seminariet kommer på hemsidan www.cybernode.se.

Syftet med evenemanget är att öka samverkan mellan olika svenska cybersäkerhetsaktörer, med huvudtalare från Ericsson och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, samt civilförsvarminister Carl-Oskar Bohlin.  
–Samverkan och kompetensöverföring är särskilt viktigt på cybersäkerhetsområdet, där det råder stor brist på kompetens. Den här konferensen är ett bra exempel på hur vi gemensamt arbetar för att identifiera synergimöjligheter mellan pågående forskningsprojekt inom cybersäkerhet runtom i Sverige, säger Jonas Bjarne.

Next article