Skip to main content
Start » News » Schrödingers katt och avlyssning
Sponsrad

Schrödinger använde en låda för att försätta en katt i det paradoxala tillståndet mellan levande och död. Runtom i landet använder privat- och offentlig sektor bruslådor för att försätta mobiltelefoner i det paradoxala tillståndet avskärmad under uppsyn, men varför då?

Lämna aldrig telefonen

”Här kan ni lämna telefonerna, sen går vi in i mötet…” Så kan det låta strax innan kvartalsrapporten skall presenteras för styrelsen. I den här situationen bör du vägra eftersom en oövervakad telefon ger förövare chansen att infiltrera den med skadlig mjukvara.

Ta aldrig med telefonen

”Jaha, då får ni stänga av telefonerna och ta med dem in”, svarar någon. Skadlig mjukvara kan användas för att avlyssna från en till synes avstängd telefon, du bör därför vägra igen.

Ni får inte ha med telefonerna in och ni får inte lämna telefonerna utanför. Vid första tanke en olöslig paradox som tvingar er att välja. Pest eller kolera?

Levande och död samtidigt

Du känner säkert till Schrödingers katt som, när den placerades i en specialkonstruerad låda, var både levande och död samtidigt. Den fiktiva lådan innehöll cyanid, ett radioaktivt ämne och en geigermätare. Schrödingers fiktiva konstruktion var användarvänlig, det räckte att placera katten i lådan och stänga locket. Så var katten både levande och död samtidigt.

link22 har löst problemet med avlyssningsskydd för mobiltelefoner på ett liknande sätt med bruslådan Shield. Lådan placeras i mötesrummet, deltagarna lägger i telefonerna och stänger locket. Under mötet befinner sig telefonerna i det paradoxala tillståndet avskärmad under uppsyn.

Utvecklad för eliten

Segment med höga säkerhetskrav förstod det här problemet tidigt och det är utifrån deras situationer vi har utvecklat vår bruslåda. Shield innehåller varken cyanid, radioaktiva ämnen eller geigermätare. Den innehåller vibrationsdämpning, ljudmaskering, ljudisolering och manipulationsskydd.

Mer efterfrågan än tillgång

Förståelsen för informationssäkerhet i mötesrum ökar i Sverige, över 800 mötesrum är nu utrustade med Shield. Eftersom lösningen är utvecklad för att tillgodose de som ställer högst krav är den ett fullgott alternativ för den breda massa som snabbt följer efter. Myndigheter, rättsväsende, finanssektor, börsnoterade företag
och juristfirmor har alla insett vikten av informationssäkerhet i möten. 

Vi på link22 rustar nu Sveriges mötesrum i samma takt som vi hinner tillverka Shield, besök vår hemsida och kontakta oss om ni vill stå näst på tur.

Next article