Skip to main content
Start » News » Samhället behöver ett mer avancerat säkerhetsskydd
Sponsrad

Alla delar i samhället med känslig information behöver identifiera sin hotbild och vad som behöver säkerhetsskyddas. Den ökade digitaliseringen har också gjort oss mer sårbara. Därför måste vi börja tänka mer kreativt och progressivt för att minimera riskerna, säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.  

Vi står inför den största hotbilden i vårt samhälle sedan kalla kriget på 80-talet. Ständiga attacker har öppnat för nya begrepp som hybridkrig och ett ökat civil- och totalförsvar. Digitaliseringen under pandemin och den aktuella Ukraina-konflikten har synliggjort att den allmänna hotbilden är stor. Men förvånande lite har hänt när det kommer till samhällssäkerheten, menar Marie Bengtsson, VD på Advenica. 

–Det finns förbättringsmöjligheter på både företagsmarknaden och hos myndigheter, som alla har väldigt stora säkerhetsbehov. Du behöver till exempel kunna säkerställa att verksamhetens information inte blir krypterad av en attackerare och att man sedan måste betala lösensumma för att den ska låsas upp igen för den rättmätige ägaren. Därför måste det till produkter för nätverkssäkerhet på hög säkerhetsnivå, skräddarsydda anpassningar och kompletteringar.

Advenica
Marie Bengtsson
VD på Advenica

Ha koll på risker

Sverige har varit duktiga på att anamma digitaliseringen, men det innebär också att vi har blivit mer sårbara. Som första steg behöver företag och myndigheter bestämma var de tekniska lösningarna som skyddar känslig information ska sättas in. Fler behöver ha koll på risker, processer och vilka sårbarheter som finns för att ta rätt beslut om vilka lösningar som behövs, menar Marie Bengtsson.

Bygga in säkerhet från början

Har man inte rätt säkerhetsskydd måste man lägga till skydd i sina befintliga IT-system. Om man ska införskaffa ett nytt system eller genomföra en stor förändring, bör man redan från början designa med högre säkerhet än vad som oftast finns idag, säger Marie Bengtsson.
– Utmaningen idag är att identifiera och täppa till luckorna innan en angripare utnyttjar dem. Alla måste skydda sina kritiska IT-system och det behövs fler spelare i samhället med rätt kompetens, erfarenhet och kunskap för att skydda vårt samhälle.

Next article