Skip to main content
Start » News » Säkerhetsskydd – var börjar man?
Sponsrad

Utmaningarna är många. Uppgifterna är många. Behoven är många. Resurserna och kunskaperna tryter.

Ja, så sammanfattar Elias Tapper, säkerhetsskyddsrådgivare vid Fortify Security med mångårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd, vardagen för många som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

– Det är viktigt att man tänker och planerar långsiktigt i sitt säkerhetsskyddsarbete, men det går dock inte att vänta med åtgärderna. Vi måste här och nu vidta åtgärder för att skydda den säkerhetskänsliga verksamheten i Sverige. Säkerhetshoten finns därute och de söker hela tiden efter våra sårbarheter.


Elias Tapper
Säkerhetsrådgivare, Fortify Security


Struktur

Att arbeta strukturerat och utifrån en plan är A och O när det gäller att lyckas med säkerhetsskyddet. Många gånger är man osäker på om man verkligen har en så stor betydelse att faktiskt Sveriges säkerhet kan äventyras. – Många gånger när vi kommer till en ny kund råder det en osäkerhet om vad man behöver göra och i vilken ordning man ska göra arbetet, säger Elias.

När vi kommer till en ny kund är det otroligt viktigt att skapa en bra relation som bygger på tilltro och respekt. Kunden måste känna sig trygga med oss, de ska ju de facto berätta många av deras innersta hemligheter.

För att nå framgång i säkerhetsskyddsarbetet är det viktigt att ha en plan. Många olika aktiviteter ska ske, och det är viktigt att det finns en rödtråd i arbetet som gör att åtgärderna både stöttar varandra och att de är logiska så att synergieffekter kan uppstå. Ibland är man tvungen att vidta omedelbara åtgärder, men oftast är det mer framgångsrikt att arbeta strukturerat och långsiktigt. En säkerhetsskyddsanalys lägger grunden för i stort sett allt säkerhetsskyddsarbete. Det är inte helt ovanligt att en kund varit säker på att en viss säkerhetsskyddsåtgärd ska genomföras direkt, men att det efter det att säkerhetsskyddsanalysen gjorts klart kan vara en helt annan åtgärd som är mer prioriterad och som ger mer effekt.

Kvalité

Vi på Fortify Security har kunskaper från många olika branscher. Det ger att vi har stor erfarenhet som vi kan omsätta och dra nytta av. Att arbeta strukturerat och i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001 hjälper oss i arbetet med att faktiskt göra skillnad.

För oss är det otroligt viktigt att vi levererar lösningar som faktiskt fungerar i verkligheten och att säkerhetsskyddet hamnar på rätt nivå. Många, upplever vi, fastnar i sitt säkerhetsskyddsarbete. Det blir övermäktigt och så kör man fast. Det är relativt vanligt att man problematiserar och gör saker och ting för komplicerade. Visst, säkerhetsskydd tar många gånger tid och visst ska man göra analyser först. Men, det finns vägar framåt så att resultaten börjar komma ganska snart.

Vad ska man göra om man är osäker?

Läs Säkerhetspolisens vägledningar på området. De finns på deras hemsida och de är rätt bra. Tidigare låg Säkerhetspolisen långt efter i stödet avseende säkerhetsskydd, men de har verkligen gjort framsteg. Många förlitade sig tidigare på Försvarsmaktens Handböcker även om man inte tillhörde försvarssektorn, och de handböckerna står sig väldigt väl än idag. Sedan skulle jag säga börja gör jobbet. Försök göra en säkerhetsskyddsanalys utifrån vägledningen på området. Sedan finns det ju hjälp att få. Jag har regelbundet kontakt med kunder avseende rådgivning, stöd men jag agerar även som mentor. Det är extra kul. Ibland ringer någon om en kort konkret fråga som de har svårt att lösa. Då kan det kännas väldigt skönt att hjälpa till och på någon minut kunna leverera ett svar, som man sedan vet löser en svår knut och som dessutom sparar miljoner.

Fem snabba

Om du skulle ge fem snabba konkreta tips på hur man når ett framgångsrikt och strukturerat säkerhetsskydd, vad skulle du då säga?

  1. Vinn ledningens förtroende och få deras stöd. Utan det kommer du aldrig lyckas.
  2. Ta fram en plan som du förankrar med ledningen.
  3. Gör en säkerhetsskyddsanalys och en säkerhetsskyddsplan så att du får ett startläge och vet vilka åtgärder som måste vidtagas.
  4. Bygg en säkerhetskultur som vilar på gott arbetsklimat, samarbete mellan olika avdelningar, exempelvis HR och SÄK samt skapa ett förtroende bland chefer och anställda.
  5. Var synlig, var en del av lösningen och vägen framåt. Många arbetsplatser har kommunikatörer, ta hjälp av dem. De är ju proffs på att få ut budskap.
Next article