Skip to main content
Start » News » Pexip är säkra på att video är framtidens mötesplats
Framtidens arbetsplats

Pexip är säkra på att video är framtidens mötesplats

Foto: Pexip

Det norska videokonferensföretaget Pexip växlar upp rejält. I och med pandemin har deras videolösningar fått en ännu större genomslag och blivit ett viktig hjälpmedel för företag runt om i världen.

Pexip levererar videokonferenser till stora företag inom privat och offentlig sektor och har vuxit stadigt de senaste åren. I slutet av 2019 visade de positiva siffror, och med pandemin har de tagit flera stora steg. I slutet av 2020 hade företaget en årlig återkommande abonnemangsintäkt (ARR) på 82 miljoner USD. Målet är 300 miljoner USD i slutet av 2024.

– Det som hände var att vi genomförde alla investerarmöten på video. Detta hade aldrig gjorts förut. Dessutom genomförde vi vår faktiska börsnotering den 14 maj förra året med praktiskt taget alla anställda på video, säger Pexips VD Odd Sverre Østlie.

Pexip är också en ny partner för Logitech, som har cirka 50 procent marknadsandel i världen för hårdvara (kamera, högtalare, mikrofon). Partnerskapet kommer att ge Pexip en mycket större distribution. 

– Vi gick från att vara ett start up-bolag till en global aktör som idag är värderad till flera miljarder kronor. Det är oerhört kul att se, säger Odd Sverre Østlie.

Alla våra vanor kommer att förändras

Industrin har alltid förstått fördelarna med video, men det krävde en pandemi för att det verkligen skulle få fotfäste. I och med Covid 19 har tillväxten varit explosiv.

– Allt förändras i och med Covid och förändringarna kommer fortsätta. Vi ser att pandemin hjälper oss att ändra våra vanor snabbare. Därför tror vi att det kommer underlätta för fler företag och organisationer att göra kortare resor och hålla betydligt fler videomöten även efter epidemin, säger Odd Sverre Østlie.

När pandemin kom hittade alla lösningar snabbt, men tog inte hänsyn till säkerhet, integritet eller video- och ljudkvalitet.

– Vi vill att detta ska få mer uppmärksamhet nu när vi vet att pandemin förändrar beteendet för alltid, säger Odd Sverre Østlie.

Lika viktigt efter Covid 19

NHO (Näringslivets Huvudorganisation) uppskattar att 50 procent av alla jobb i Norge kan göras hemifrån, och då kommer det att finnas ett stort behov av kvalitativ videokommunikation. 

– Det viktigaste är att vara tydlig med hur videokonferenser har blivit en naturlig del av vår vardag, och att videolösningar kommer att vara minst lika efterfrågade efter pandemin, säger Odd Sverre Østlie.

Vår vardag kommer inte vara densamma som före pandemin. 2020 visar att en hybridlösning för video kan vara det bästa. I “alla” möten kommer vissa att finnas på kontoret i mötesrummet, andra på video från hemmakontoret samt deltagande från kunder/leverantörer. 

– Detta kräver att alla mötesrum är förberedda för video och att alla lösningar pratar tillsammans.  Vi har fått nya typer av användande där video ersätter tidigare metoder. Cirka 50 000 dagliga patient-läkarmöten i USA genomförs på vår videoplattform. Vi har bland annat den amerikanska armén som kund, och i det långa loppet kommer alla aktiva soldater att använda vår plattform för medicinska konsultationer.

En annan sektor är rättsväsendet där 2000-3000 domstolsförhandlingar dagligen görs på Pexips plattform. Möjligheterna för tillväxt i resten av världen är stora, säger Odd Sverre Østlie.

Next article