Start » News » Ökande reglering, företagens förutsättningar & försvarsförmågan
Samhällssäkerhet

Ökande reglering, företagens förutsättningar & försvarsförmågan

I sammanhang där näringslivets medverkan i totalförsvaret hanteras kommer samtalet ofta snabbt in på olika typer av reglering av marknad och företag, i såväl fred som i krig, som verktyg för staten att skapa ökad kontroll över resurser av vikt för försvaret. Hur påverkas företag och marknad av den samlade och ökande regleringen inom olika områden? Och framför allt, vad betyder det i sin tur för såväl försörjningsförmågan som för den samlade förmågan i totalförsvaret?

Reglering rörande exempelvis utländska direktinvesteringar, säkerhetsskydd eller avtalsparagrafer om försörjningstrygghet har sin grund i behovet av ökad kontroll över allt från start-up innovation till försörjningskedjor; i Sverige utgör privatägda företags förmågor och resurser lejonparten av totalförsvarets dito. Ytterst eftersträvas rådighet över och robusthet inom kritiska samhällsfunktioner över tid. De nya vindarna drar inte bara genom Sverige utan hela västvärlden, och det är inte utan anledning. Pandemiåren och Rysslands krig i Ukraina har gett skarpa och smärtsamma erfarenheter om våra sårbarheter. Vi måste försöka hämta upp vad vi missat under decennier av strategiska time-out, och minska våra strategiska beroenden av odemokratiska stater.

Kristina Syk
Senior Projektledare
SOFF

Ekosystem av företag och marknaden som del av totalförsvaret

Medan få näringslivsrepresentanter har principiella synpunkter på rimligheten i att staten önskar ökad kontroll på kritiska resurser, så behöver den med tiden ökande reglering som träffar företag närmare analyseras. Är den samlade regleringen avvägd så att marknaden för försörjning av totalförsvarsförmåga, med företagsögon, fortsatt är attraktiv att finnas på? Slutsatser behöver helt enkelt dras för hur regleringar i slutändan påverkar försörjnings- och försvarsförmågan, genom hur de stärker eller undergräver marknadens leveransförmåga. Även om reglering också ensar agnar från vetet – alla företag platsar inte i totalförsvaret – så behövs god balans också genom avtal och annan kompensation för att inte undergräva den marknad och det ekosystem av företag som totalförsvarets förmåga är helt beroende av.

Pandemiåren och Rysslands krig i Ukraina har gett skarpa och smärtsamma erfarenheter om våra sårbarheter.


– Kristina Syk

Regleringens påverkan på försörjnings- och försvarsförmågan komplex

Frågan om påverkan på företag generellt och deras leveransförmåga specifikt är komplex; såväl företags som myndigheters och sektorernas förutsättningar ser olika ut, och händelseutvecklingarna och deras eventuella samhällspåverkan är högst osäkra. Vi lever helt enkelt i ovissa och snabbt föränderliga tider. Det går dock inte att utesluta negativ påverkan på marknad och företag, och därmed på försvars- och försörjningsförmågan vid ogenomtänkt reglering, eller vid oplanerad användning av exempelvis fullmaktslagstiftningen.

Totalförsvaret vilar på ett antal grundplåtar. Den totalförsvarsjuridiska grunden utgör en sådan, men så gör även regleringen av marknad och företag. Eftersom detta i så hög grad påverkar kärnan i den svenska försörjningsberedskapen behöver frågan analyseras och beaktas i utvecklingen av totalförsvaret.

Nästa artikel