Skip to main content
Start » News » Öka lönsamheten med datadrivet beslutsfattande
Datadrivet beslutsfattande

Öka lönsamheten med datadrivet beslutsfattande

datadrivet beslutsfattande
I samarbete med: Affingo
Foto: Shutterstock
datadrivet beslutsfattande
I samarbete med: Affingo
Foto: Shutterstock

Många talar om vikten av att analysera och nyttja företagets data, men steget från medvetenhet till handling kan ibland vara stort. Konsultbolaget Affingo är specialiserade på datadrivet beslutsfattande. De hjälper företag att samla kraften i sin data, omvandlar komplexitet till klarhet och ger möjlighet till intelligentare och säkrare affärsbeslut.

Datadrivet beslutsfattande handlar i slutändan både om att göra rätt saker och att göra saker rätt. Barriärer mellan IT och verksamhet samt bristande datakvalitet är två vanliga utmaningar på vägen mot ett mer datadrivet förhållningssätt. För många företag handlar det även om att identifiera vilka datakällor man har och vad man kan göra med den data som företaget har att tillgå.

– Ett strategiskt tillvägagångssätt krävs för att kunna frigöra det datadrivna beslutsfattandets fulla potential. Datadrivet beslutsfattande bör inte betraktas som ett projekt. Det är snarare en ständigt pågående process. Vi är specialister på att analysera och sammanställa data från företags befintliga datakällor. Ett mer datadrivet beslutsfattande resulterar ofta i ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Andra vanligt förekommande effekter är förbättrad riskhantering samt ett mer hållbart arbetssätt, säger Pelle Sandö, senior affärsutvecklare på Affingo.

Pelle Sandö
Senior Affärsutvecklare
Affingo

CSRD kan stärka konkurrenskraften

Att överbrygga eventuella klyftor mellan verksamhet och IT betraktar han som en viktig uppgift. Att styra mott rätt mål är självklart också av stor vikt. Ytterligare viktiga steg på vägen mot att använda sig av företags data som en resurs (tillgång) i sitt beslutsfattande.

Han är övertygad om att det nya EU-direktivet CSRD kommer att bidra till storskaliga förändringar i hur företag bedriver sin verksamhet.


– CSRD gör det obligatoriskt för företag att redovisa sina produkters o tjänsters klimatpåverkan. Jag betraktar det som en fantastisk möjlighet för företag att öka sin konkurrenskraft. Det gäller inte minst företag som är tidigt ute med att redovisa produkternas klimatavtryck, säger Pelle Sandö.

Next article