Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Ledningssystem för lönsamma företag
Sponsrad

Företag och organisationer sitter ofta med onödigt många system för att samordna verksamheten. Det blir lätt förvirrande och ineffektivt. Därför behövs ett ledningssystem som är både lätthanterligt, anpassat och specifikt utvecklat för företaget. Kan du dessutom hålla ett system levande under en lång tid så har du kommit långt, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems.

Verkligheten för många företag idag är att de sitter i många olika system, vilket blir dyrt och dessutom innebär mycket onödig administration. Företag borde fråga sig vad är rätt information, hur säker den är och hur de ska hantera problemen som uppstår. En ledningssystemleverantör har som största utmaning att göra det så enkelt och lättillgängligt som möjligt, säger Fredrik Sundström.

– De ska vara ett levande verktyg – strikt, enkelt och tydligt. Jag skulle säga att det som utmärker vår plattform, är att man kommer igång med en standardlösning på kort tid och snabbt skapar en helhetslösning från grunden. Det gör det lätt att göra rätt, både för medarbetare och för personer med chefsansvar, säger Christoffer Carlson, affärsutveckling och marknad på Addsystems. 

Addsystems har sedan över 20 år tillbaka skapat en standardlösning för ledningssystem och kvalitetssäkrad informationshantering via en plattform. 

– Företag jobbar ofta utifrån ISO 9000- och ISO 14000-standarder. Vi vill nå ut med vårt ledningssystem till organisationer för att underlätta vid till exempel dokumentstyrning, rapportering och processbeskrivningar. Det systemet kan bidra till är att få en hel organisation att jobba systematiskt, säger Christoffer Carlson.

Addsystems, ledningssystem
Christoffer Carlson och Fredrik Sundström, Addsystems. Foto: Privat.
______________________________________

Skräddarsy så bolaget känner sig tryggt

Användarvänlighet, anpassning och effektivitet är viktigt för företag. Att kunna samla information och ha en enkel lösning i grunden som är anpassat för just det företaget. 

– Man vill slippa långa, tunga och kostsamma processer när företag gör förändringar. Som leverantör vill du också kunna jobba verksamhetsspecifikt och hålla ett ledningssystem levande under en lång tid. Att arbete med enkla medel och kunna ge en långsiktig lösning och löpande skräddarsy så bolaget känner en trygghet, säger Fredrik Sundström.

Kraftfullt och användarvänligt

Addsystems nämner också att fler och fler företag efterfrågar en kombination av ett kraftfullt, flexibelt och användarvänligt ledningssystem.
– Både företagen och medarbetarna ska kunna navigera i systemet på ett enkelt sätt. Vi försöker konstant utvecklas inom det området. Bredden är också ett fokus och ger alltid mervärde för företaget, istället för att hoppa mellan olika program och layouter. En annan aspekt är tilläggslösningar, som till exempel tekniska appar utifrån företagets behov. Allt detta utvecklas tack vare en tät dialog med kunden, säger Fredrik Sundström. 

Next article