Skip to main content
Start » News » Nöjda medarbetare ger nöjda kunder
Sponsrad

Dagens snabba förändringar inom IT är ett tveeggat svärd. IT-konsultbolaget Advitum anstränger sig för att kunderna ska lyckas dra nytta av nya möjligheter inom IT samtidigt som säkerheten prioriteras. Fokus är ofta Microsoft 365.

När Markus Persson grundade Advitum för 13 år sedan hade han tröttnat på att vara anställd på de större IT-konsultbolagen. Hans mål var att skapa ett annorlunda IT-bolag som månar om kunderna. Idag har Advitum vuxit till 30 anställda, planen är att vara 60 anställda 2027. Det Markus och hans kollegor är stoltast över är den höga kundnöjdheten. Bakom den ligger hårt arbete.

Markus Persson
Grundare, Advitum

–Även om vårt hårda arbete har betydelse, så finns det faktiskt något som är ännu viktigare för att få nöjda kunder och det är ansträngningarna för att skapa en arbetsplats med nöjda medarbetare. Nöjda medarbetare ger helt enkelt nöjda kunder, konstaterar Markus Persson.

På Advitum hjälps personalen åt. Det är avgörande. Ibland krävs att alla i personalstyrkan arbetar tätt tillsammans för att lösa ett problem för en kund.

Agerar snabbt för hög säkerhet

Ulf Lundh som är Lösningsarkitekt på Advitum ser hur många verksamheter upplever att de drunknar i mängder av information om nyheter inom IT. Givetvis har många nya verktyg och funktioner potential att spara tid och resurser. Men Ulf Lundhs råd är att implementera nyheterna med eftertanke. Bara för att ett verktyg kan vara användbart, är det inte alltid alla i en organisation som kan att dra nytta av det. Att implementera det på samtliga enheter som datorer och mobiler kan innebära ett slöseri.

–Ge tillgång till det som en viss användare har nytta av i sin roll, annars riskerar det att bli något som istället stressar personen, säger Ulf Lundh.

Lundh ser också hur allt fler verksamheter behöver stöd för att hänga med i omvärldsbevakningen inom IT-säkerhet. Idag uppstår sårbarhet för brandväggar, mejlservrar, operativsystem och annat snabbt, ibland flera gånger samma vecka.

–A och O är att ha tillgång till någon sorts informations-kanal där man hämtar in de viktigaste nyheterna och agerar på rätt sätt. Annars riskerar man att stå öppen för säkerhetsluckor i sina system, berättar Ulf Lundh

Viktigt att tänka på också är att det är inte enbart nya saker som ska implementeras. Minst lika viktigt är det att pensionera äldre system då de ofta representerar en ännu större säkerhetsrisk.

Kort och enkel rapportering är uppskattad

Advitum har kunder med allt från 10 till 10 000 användare i väldigt olika verksamheter. Vilket stöd och rapportering kunderna behöver skiljer sig mycket åt.

–Hos oss väljer varje kund vilken omfattning av rapportering de föredrar. Vi rapporterar om vad vi har gjort, vad som är nästa steg och vem som gjorde vad. Det är alltid kort information. Vi ser att vårt sätt att rapportera är mycket uppskattat, säger Markus Persson.

5 råd för bättre omvärldsbevakning från Advitum

  1. Hitta någon du litar på som ger dig korrekt information om IT-utvecklingen.
  2. Dra nytta av olika sociala plattformar. Bra information finns på exempelvis bloggar och X.
  3. På webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb.se) finns trovärdig och uppdaterad information.
  4. Skaffa kontroll över vilken företagsdata som finns på era olika enheter. Ju fler enheter data finns på, desto större chans att den hamnar i fel händer.
  5. Tid och resurser är A och O för att få säkerheten att fungera.
Next article