Skip to main content
Start » News » Närståendestöd – en smart resursförstärkning
Sponsrad

Vår ideella organisation, Invidzonen, består av anhöriga som påverkas när Sverige rustar sig för att möta den omvärld vi lever i. De flesta anhöriga som vi kommer i kontakt med har en nära relation till Försvarsmaktens eller Domstolsverkets personal, men också andra yrkesgrupper bland annat poliser.

Närstående får många gånger ett utökat ansvar på hemmaplan under uppdrag som innebär en längre eller återkommande frånvaro från hemmet. De hanterar inte bara sin familjs känslor, reaktioner och fler praktiska åtaganden, det kan även resultera i mindre tid för egen återhämtning och karriär. Att tillhandahålla en enkel men effektiv supportfunktion till de som står bakom våra viktiga yrkesgrupper är smart. Det underlättar för de som ska skydda och försvara vår och andra länders demokrati och säkerhet, nationellt och internationellt.

Försvarsmakten och Domstolsverket är unika i sitt slag som har ett samordnat, formaliserat anhörigstöd. De vet värdet av att stärka upp sin personal genom att backa upp deras närstående. De vet att familjer och vänner är en grundläggande pelare för att upprätthålla mental och emotionell hälsa, att det är en värdefull komponent för att främja en hållbar och resursstark kår som står i den yttre linjen. Support till närstående skapar förutsättningar för att personalen ska kunna fokusera på sitt uppdrag med trygghet och stabilitet. Dessutom är närstående viktiga ambassadörer för viktiga yrken.

Cesilia Karlsson Kabaca
Grundare & Generalsekreterare, Invidzonen
Foto: Stefan Tell

Sverige behöver rusta upp totalförsvaret. Vi behöver fler som är beredda att åta sig riskfyllda och utsatta yrken som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens under en lång tid framöver. Stöd till närstående handlar inte enbart om omsorg om individen, det handlar om att arbetsgivare måste arbeta långsiktigt och ta ansvar för sitt uppdrag.

Närståendestöd är en åtgärd för resursförstärkning helt enkelt, ett smart verktyg, en länk i en kedja, som stärker de egna resurserna.

Next article