Skip to main content
Start » News » När lönsamheten segrar
Sponsrad

Under de senaste 15 åren har vi levt i en ekonomisk miljö där tillgången på kapital har varit självklar.

Låga räntor och lättillgängliga lån från banker har skapat en kultur av entreprenörskap. Särskilt inom teknik och startups, som återspeglas i populära TV-program som The Apprentice, Draknästet, Shark Tank och Dragons’ Den. Denna tillgång till pengar har uppmuntrat människor att våga förverkliga sina idéer och företagsdrömmar. Samtidigt har det givit upphov till en trend där vardagliga och lönsamma företag har hamnat i skymundan, betraktade som mindre spännande. 

Den ekonomiska scenen förändras

Att starta en het tech-startup och ta in investeringar har blivit mer lockande än att driva ett traditionellt företag. Den ekonomiska scenen förändras nu när räntorna stiger, vilket avslöjar bristerna i att bygga ekonomin på billigt lånade pengar. Det liknas vid att kissa på sig – bekvämt i början, men snart möts man av konsekvenserna.

Att bygga företag och öka bolagsvärde utan att prioritera lönsamheten är inte längre hållbart. Det är nu viktigt att återgå till grundläggande ekonomiskt sunt beteende och fokusera på lönsamma företag som gynnar både kunder, anställda och samhället. 

Den nya finansiella verkligheten

I Sverige har en stor del av arbetskraften funnit sina platser i små företag med omsättning under 100 miljoner kronor. Dessa företag bygger inte sin tillväxt på skuldsättning utan på lönsamhet och finansiell stabilitet. Den nya finansiella verkligheten premierar lönsamma företag med hållbara vinster och en stark ekonomisk grund. Lönsamhet bör inte ses som girighet, utan som en källa till välstånd och stabilitet över tid. När de finansiella bubblorna spricker är det de företagare som har byggt sina bolag med grund i lönsamhet som står starka. De är de sanna byggstenarna i vårt samhälle och de största bidragsgivarna till skatteintäkterna. I tider som dessa inser vi vad hållbart företagande verkligen innebär. 

Next article