Skip to main content
Start » Lönsamt Företagande » Byråstödet som effektiviserar en hel bransch
Sponsrad

För att lösa de administrativa utmaningar som många redovisningsbyråer idag står inför växte byråstödet INBooks Flow fram. Genom en blandning av traditionella byråstödsfunktioner och nya smarta funktioner hjälper programmet nu en hel bransch att automatisera sina interna processer och motverka penningtvätt.

I INBooks Flow kan redovisnings-byråer samla alla uppdrag på ett och samma ställe, arbeta med tidrapportering och snabbt få en överblick över hela verksamheten. Det är även det enda byråstödet på marknaden där det går att skapa uppdragsavtal direkt i programmet.


Men något som blivit särskilt viktigt för redovisningsbyråer de senaste åren är arbetet för att motverka penningtvätt.

– Redovisningsbyråer löper idag stor risk att utnyttjas som ett led i penningtvätt. Lagen ställer därför höga krav på hur de ska arbeta med kundkännedom, riskbedömning och identifiering av kunder utifrån ett riskbaserat arbetssätt, säger Lara Masri, affärsutvecklare på INBooks Flow.

Lara Masri
Affärsutvecklare
INBooks Flow

Foto: INBooks


I programmet finns flera funktioner som underlättar redovisningsbyråernas arbete mot penningtvätt. Genom automatiska KYC-formulär kan redovisningskonsulterna enkelt arbeta med kundkännedom. Formulären anpassas efter byråns rutiner och kundens unika situation och riskfaktorer. Kontroll av verklig huvudman sker automatiskt direkt när byrån lägger upp en ny kund i systemet. Byrån kan även använda BankID för säker identifiering av kunder.

INBooks erbjuder lösningar för alla behov. I paketet Flow Standard ingår samtliga funktioner, men för byrån som endast vill ta del av funktionerna mot penningtvätt finns även Flow KYC & Avtal.

– Båda våra paket effektiviserar redovisningsbyråns verksamhet. När man minimerar den manuella handläggningen får byrån mer tid över till sina kunder och andra, lönsammare arbetsuppgifter. Samtidigt skapar programmet förutsättningar att arbeta mot penningtvätt utifrån ett korrekt och riskbaserat arbetssätt, avslutar Lara.

Next article