Skip to main content
Start » News » Människorna i fokus på framtidens kontor
Framtidens arbetsplats

Människorna i fokus på framtidens kontor

I samarbete med: Kaka Arkitekter
Foto: Unsplash
I samarbete med: Kaka Arkitekter
Foto: Unsplash

En arbetsmiljö som lockar både medarbetare och kunder till kontoret, som förstärker företagets kultur och tillåter både fokuserat ensamjobb, inspirerande möten och samverkan. Det låter som en utopi. Är det ens möjligt?

Meningsfullt kontor lockar

Ja, svarar Annika Hedeblom, arkitekt och delägare i Kaka Arkitekter. Om verksamheten och dess människor står i fokus när arbetsplatsen utformas.

Annika Hedblom och Karin Skoglund

Arkitekt och delägare, Kaka Arkitekter

Foto: Emelie Asplund

– Nu när vi har digitala verktyg att använda oss av behöver vi inte alltid åka in till kontoret. Det lämnar plats för att göra kontoret till något mer än en arbetsplats. Det kan bli en samlingspunkt för människor och en plats som bidrar till verksamhetens utveckling.

Hon får medhåll från sin kollega, Kaka Arkitekters andra delägare, Karin Skoglund.

– Det digitala mötet kommer aldrig att ersätta det fysiska. När vi ses blir vi mer kreativa; det händer något när man ses. Det blir däremot viktigare att kontoret som plats känns meningsfull och att det inspirerar. Genom att forma kontoret efter människorna och verksamheten blir det så för både nya och gamla medarbetare, säger hon.

Hjärnforskning formar frågorna

Arkitekturens roll för en sådan arbetsplats är avgörande. Det är genom gestaltning, form och design som en plats kan ta tillvara verksamhetens dagliga men också framtida behov.

– I de projekt där vi finns med ända från förstudien bidrar vi med behovsanalyser kopplade till det specifika företaget, med stöd från vetenskapen. Det finns idag stor kunskap inom hjärnforskningen om vad det är som gör att vi mår bra. Den kunskapen blir basen i de frågeställningar vi använder, säger Karin Skoglund.

Kontoret blir därmed ett direkt resultat av vad vi människor faktiskt mår bra av. Mår vi bra, presterar vi bra. Kontoret ska vara flexibelt – det ska kunna anpassas efter föränderliga behov både i stunden och för framtiden.

– Aktivitetsbaserat handlar inte alls som många tror om kontorslandskap och om att hela tiden flytta runt, utan att ha en egen plats. Det handlar om att skapa en arbetsplats efter verksamhetens viktigaste aktiviteter, hur man jobbar bäst i just det företaget, säger Annika Hedeblom.

Hon ser att i samma takt som den digitala arbetsplatsen utvecklas kommer också kontorets roll att förstärkas.

– Kontoret blir istället mer och mer det verktyg som stärker kulturen och värderingarna i ett bolag, som välkomnar kunder och som möjliggör samarbetet mellan medarbetare, lägger Karin Skoglund till.

Läs mer här.

Next article