Start » News » Kontorsmarknaden befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte
Framtidens arbetsplats

Kontorsmarknaden befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte

stockholm
I samarbete med: Newsec Property Asset Management.
Foto: Unsplash
stockholm
I samarbete med: Newsec Property Asset Management.
Foto: Unsplash

Coronapandemin har på många sätt ritat om kartan för kontorsmarknaden. Långsiktiga trender har accelererat, nya trender har tillkommit och många hyresgäster prioriterar numera helt andra faktorer vid val av kontorslokaler där medarbetarnas behov och aktuella efterfrågan styr.

Vi går mot en förändrad kontorsmarknad som präglas av service management. Kontorslokalerna ska vara flexibla och utrustas med funktionalitet utifrån varje hyresgästs specifika behov. Vi ser även en ökad efterfrågan på kortare hyresavtalstider, säger Eric Johansson, Managing Director på Newsec Property Asset Management i Sverige, som hittills under Coronapandemin har fokuserat mycket på att öka takten i sin digitala utveckling, bland annat genom att lansera Newsec Online, en plattform där hyresgäster får snabbare tillgång till data och kan hantera en mängd ärenden digitalt.

eric johansson newsec

Eric Johansson

Managing Director, Newsec Property Asset Management Sverige

Foto: Jenny Lagerqvist

En tydlig utveckling är att förstudier kommer att väga allt tyngre inför valet av kontorslokaler.

– Lokalfrågan är inte längre en isolerad fråga, den avgörs i mångt och mycket av hur man tror att kontorslokalerna kommer att användas efter pandemin.

Många vill ta vara på tillfället att bli ännu attraktivare som arbetsgivare under pandemin, där fyller förstås kontorslokalerna en nyckelfunktion, säger Marie Eriksson, head of leasing på Newsec.

marie eriksson newsec

Marie Eriksson

Head of Leasing, Newsec

Foto: Jenny Lagerqvist

Funktion snarare än specifikt antal arbetsplatser

Tidigare låg mycket fokus på hur många arbetsplatser man behövde i sina lokaler, nu prioriterar man istället de funktioner man vill att kontoret ska fylla. Det kan exempelvis innebära att man vill ha ett kontor med flera utrymmen för spontana möten, rum för stora och små formella möten samt flexibla ytor som lämpar sig för olika typer av arbetsuppgifter.

– Även hållbarhetsutvecklingen har tagit fart under pandemin. Många efterfrågar möjligheten att återanvända möbler och övrig inredning. Återbruk och hållbarhetsfrågan generellt kommer sannolikt att väga allt tyngre vid val av kontorslokal i framtiden, säger Eric Johansson.

– Fastighetsbranschens digitalisering har generellt gått långsammare än många andra branscher, men under pandemin har den verkligen accelererat. Det innebär bland annat att efterfrågan på virtuella visningar har ökat även på kontorsfastighetssidan. Det är förmodligen en utveckling som kommer att bestå även när pandemin klingat av, säger Marie Eriksson.

Big Data möjliggör snabba anpassningar

Kontorsfastigheter producerar allt större mängder data. Denna data är en viktig tillgång i hyresgästens strävan efter att ständigt förbättra och anpassa sina lokaler utifrån medarbetarnas behov.

– Genom att regelbundet kunna analysera hur lokalerna används kan hyresgäster snabbare anpassa sina ytor utifrån medarbetarnas aktuella efterfrågan.

Big Data kan också användas för att optimera kontorslokalernas energiförbrukning och att kontinuerligt justera lokalernas funktion och användningsområden, säger Eric Johansson.

Nästa artikel