Skip to main content
Start » News » “Kontor är så mycket mer än en lokalfråga”
Framtidens arbetsplats

“Kontor är så mycket mer än en lokalfråga”

I samarbete med: Atrium Ljungberg
Foto: Unsplash
I samarbete med: Atrium Ljungberg
Foto: Unsplash

Det framtida kontoret är en plats för kreativitet och möten mellan människor, allt som en del i den hållbara staden.

Det tar inte lång tid innan intervjun med Petter Klingofström, Senior Leasing Advisor och Helena Martini, HR-chef, på Atrium Ljungberg glider över på den rådande pandemin. Eller snarare om att jobba hemifrån, vilket de också gjort en del sedan våren.

Helena Martini

HR-chef, Atrium Ljungberg

Foto: Magnus Länje

– Vi är nog många som har märkt att ”basicuppgifterna” faktiskt går minst lika bra att göra hemifrån, säger Helena Martini. Samtidigt finns det annat som vi verkligen saknar, som inspirationen och energin man får av att ses i verkligheten. 

En självklar mötesplats

Kontorets roll för en verksamhet är helt klart under förändring, och nu får det nog en extra skjuts, tror Petter Klingofström. Istället för att vara en plats med skrivbord mellan 9 – 5 börjar det bli en plats för kreativitet, idéskapande och inspiration. Det är också ett viktigt verktyg för att stärka företagets varumärke och öka attraktiviteten som arbetsgivare. 

– Numera efterfrågar många av våra kunder kontor som fungerar som mötesplatser, som ska bidra till att relationer skapas och nya affärsmöjligheter uppstår. Mindre fokus läggs på antal kvadratmeter, mer på hur kontoret ska kunna stärka verksamheten och bidra till hållbarhet för medarbetare, säger han. 

Inte minst är det viktigt när det kommer till yngre medarbetare. Unga idag är ofta starkt värderingsstyrda, och efterfrågar en hög grad av flexibilitet och inte minst hållbarhet. Frågan är bara vad detta innebär konkret för just kontoret.

– Det är viktigt att utformningen av kontoret matchar hur organisationen och medarbetarna vill arbeta. Det finns stora möjligheter i att lyfta fram företagets värderingar och varumärke och samtidigt skapa en plats där man trivs, är stolt och mår bra, säger Helena Martini.  

Mer kontor, inte mindre?

Dessutom, människor mår bäst av kontor som är en del av staden; kontoret ska samsas med restauranger, träningslokaler, aktiviteter och kommunikation… Resultatet blir då en hållbar stadsdel där människor kan bo och leva. 

Petter Klingofström

Senior Leasing Advisor, Atrium Ljungberg

Foto: Magnus Länje

– Det här gör att medarbetare får en längtan till kontoret, och kontoret blir den samlingsplats där människor träffas och driver verksamheten och dess kultur framåt, säger Petter Klingofström.

Antalet mantimmar på kontor kommer säkert att minska framöver, men kanske blir det så att vi snarare behöver mer kontor, inte mindre säger han och avslutar:

– Kontor är så mycket mer än bara en lokalfråga och i tider av digitalisering och hemmaarbete kommer det att bli än tydligare. Vi behöver inte plats för mer skrivbord; vi behöver plats för samarbete och inspiration. 

Läs mer här.

Next article