Skip to main content
Start » News » Kampen för kompetens och kvalitet
Sponsrad

Den svenska TIC-branschen (provningar, inspektioner och certifieringar) påverkas liksom andra samhällssektorer av megatrender som digitalisering, hållbarhet och klimatkrav. Vi samlade fyra branschprofiler från SWEDAC och SWETIC för en diskussion kring framtidens utmaningar och möjligheter.

Att samla representanter för ackreditering, kontroll och certifiering innebär ofrånkomligen en möjlighet att lyfta insikter och erfarenheter från en mängd olika sektorer. Våra paneldeltagare arbetar med såväl kontroll och revision av industriella processer och livsmedelskontroller som ledningssystem, bilprovningar och tillverkning av byggprodukter, som kvalitetssäkras genom ackreditering.

Men de har en gemensam uppgift: att värna om kvalitet och kompetens i kritiska processer – ofta bakom kulisserna i det moderna samhällets komplexa väv. Deras arbete märks inte förrän det försvinner. 

Läs mer om Swetics arbete här.

Digital effektivisering

En självklar punkt på agendan är hur den raskt accelererande digitaliseringen har möjlighet att påverka arbetet med tillsyn, certifieringar och kontroller. Å ena sidan tar implementeringen av digitala verktyg och tjänster tid, eftersom systemen är trögrörliga och administrativt svårnavigerade – i regel styrda av globala standarder. Å andra sidan är det just därför den digitala potentialen är så stor. De bakomliggande administrativa processerna skulle kunna digitaliseras och automatiseras för att spara tid och pengar.

Hans Lindahl på Kiwa lyfter dock särskilt möjligheterna som ligger i gränssnittet gentemot kunderna. Det tar inte många minuter innan ett par VR-glasögon dyker upp från hans väska.

Thomas Andersson, Styrelsemedlem SWETIC & Peter Kronvall, Kommunikation SWEDAC. Foto: Christian Von Essen

– Jag ser en enorm potential när det gäller kundens kontakt med oss, liksom under besiktningar och revisioner. Genom VR kan vi på distans följa den tillsyn som våra kollegor ägnar sig åt på fältet, för att kunna bistå med extra kompetens. Det är ett stort steg framåt och bidrar till att göra vår bransch mer hållbar.

Revisioner på distans

Även drönare används i allt högre utsträckning vid revisioner. Peter Kronvall på Swedac ser inga omedelbara hinder för att tekniken ska kunna implementeras.

– Remote-revisioner är absolut möjliga. Det har funnits en konservativ hållning som jag tror håller på att brytas nu. Det hela handlar ju egentligen om att ha rätt kompetens på rätt plats, inte om exakt vilka metoder som används. Samtidigt måste man komma ihåg att syftet inte bara är att det ska bli så enkelt som möjligt. Det ska bli så bra som möjligt.

Digitalisering högst på agendan

Jörgen Backersgård på Dekra påpekar att uppkopplade inspektörer är på frammarsch, men att det i vissa fall handlar om begränsningar i reglerna – det finns fortfarande skrivningar som säger att den som fattar beslut måste vara i närheten av objektet som granskas. Men det är uppenbart att även TIC-branschen är inne i en digital transformation.

Läs mer om Swetics arbete här.

– Hos den internationella branschorganisationen TIC Council står digitaliseringen högst upp på agendan. Det finns en lång yrkeskunskap och ett gediget hantverk i det vi gör, och digitala hjälpmedel ska förstärka detta.

Ny teknik lockar unga talanger

Thomas Andersson på C1 Certification påpekar att ett mer digitalt arbetssätt också skulle kunna bidra positivt till den föryngringsprocess och kompetensutveckling som branschen verkligen behöver. Han ser också andra möjligheter.

– Om man kan aggregera data och samordna den på högre nivå skulle vi kunna ta gigantiska kliv framåt. Det skulle underlätta i arbetet med att ta fram nya revisionsprogram och hitta möjliga förbättringar.

Peter Kronvall menar att man på Swedac välkomnar den möjligheten.

– Vi jobbar nu under våren i ett pilotprojekt med sjukhusslabb, där vi tittar på datans värde när det gäller processer, riskbedömning och kvalitetsbrister.

Hans Lindahl, Styrelsemedlem SWETIC & Jörgen Backersgård, Ordförande SWETIC. Foto: Christian Von Essen

Hållbarhet utöver kraven

När det gäller hållbarhet, klimatpåverkan, hälsa och arbetsmiljö har certifieringarna ofelbart en viktig roll att fylla. Samtidigt är det svårt för kunder och slutkonsumenter att navigera i djungeln. Och för svensk del ligger de flesta ambitioner redan långt före de internationella kraven.

Det som panelen saknar är samordning. Och en tydlig standard för klimatpåverkan.

– EU har satt som mål att vi ska vara en klimatneutral kontinent år 2050, säger Hans Lindahl. Det innebär enorma krav, bland annat för byggbranschen. Där har vi en viktig roll att fylla tycker jag.

Men jag tycker mig sen en attitydsförändring, från att ”bocka av en ruta” till att man ser ett djupare värde med certifieringarna.

Knuff mot klimatsmarta val

Thomas Andersson vill gärna få in transparant klimatdata i flera delar av samhället.

– Som konsument är det i dag svårt att veta hur man ska fatta ett hållbart köpbeslut. Jag skulle vilja se en klimatmärkning som lika gärna kan gälla för livsmedel som för renovering av badrum. Jag tycker vi ska hjälpa våra kunder att ta de där stegen varje dag.

Jörgen Backersgård menar att kvalitetsinfrastrukturen redan är på plats.

– För att nå klimatmålen behöver vi både belöna och bestraffa, och där kan vi hjälpa till i bedömningen. Men jag tycker mig se en attitydförändring, från att ”bocka av en ruta” till att man ser ett djupare värde med certifieringarna. Det svänger i rätt riktning, men jag tror att vi kan ta ett ännu större ansvar.

Ledningssystem för affärsnytta

Just det pliktskyldiga kryssandet av rutor är något som församlingen önskar komma bort ifrån, att kunderna istället ska se besiktningar och certifieringar som hjälpmedel för att utveckla sin verksamhet till det bättre.

Thomas Andersson, som är panelens expert på ledningssystem, menar att det råder stor kompetensbrist kring hur man faktiskt ska implementera ledningssystem och ta dem i bruk.

– ISO-certifieringar är fortfarande bara ett sidospår för de flesta företag. Men då är det inte på riktigt. Många ledningssystem tenderar att existera i en slags parallell verklighet som bara kostar tid och pengar. Rätt använt ska systemet vara ett verktyg för att nå bolagets affärsmål.

Då kan man både bli mer hållbar, effektiv och lönsam.

Lär dig mer om kompetens och kvalitet här.

Next article