Start » Kvalitetssäkring » För ett tryggare företagande
Sponsrad

Tiden av mun-till-mun metoden är över och ett ledningssystem som anställda använder kan vara nyckeln till ett företags överlevnad.

Det blir allt svårare för företag att jobba med mun-till-mun metoden eller pappersmetoden, de unga och de nyanställda vet oftast inte vad det är som gäller. Det betyder att de måste fråga sig fram för att ta reda på nödvändig information då de inte har den tillgänglig. Ju mer den digitala utvecklingen fortskrider desto viktigare kommer det att bli för företagen att hänga med för att öka deras chans till överlevnad.

– I ett ledningssystem samlar man allt som har med ledning och styrning av verksamheten att göra. Vi på EcoTech har valt att erbjuda våra kunder ett molnbaserat ledningssystem. All information, såsom hur företaget dagligen leds och styrs, finns tillgänglig för alla på företaget och man är inte beroende av en kollegas dator eller dokument, förklarar Gunnar Månsson. 

Allt på rätt plats

För att uppnå full effekt måste man se till att alla anställda använder sig av systemet. Det är ett ledningssystem men det är inte bara ledningsgruppen som jobbar med detta, alla ska kunna gå in och söka efter det de behöver.

– Det blir ordning och reda. Alla vet vad och hur de ska göra, det är lätt att uppdatera förändringar och följa upp att alla har tagit del av dessa. Många kunder får bättre lönsamhet genom att de får bort slöseriet med att jobba fel eller i onödan.

Hjälp hela vägen

Många mindre företag kan sakna kunskap om vissa bitar fullt ut. Väljer man ett ledningssystem får man en kontaktyta som kan hjälpa en att fylla de luckor.

– Att hålla sig uppdaterad om vilka lagar och förordningar som berör ens verksamhet och hur dessa förändras är svårt. Samtidigt är det oerhört viktigt att dessa följs. Därför har vi tagit fram LagVakten som kontinuerligt uppdaterar kunderna om vad som gäller så att de kan få ett tryggare företagande och fokusera på vad de är duktiga på.

Det är viktigt att hitta en bra samarbetspartner med bred portfölj. 

– Vi erbjuder även konsulttjänster där vi kan hjälpa till med allt, från att förbättra lönsamheten till affärsutveckling. För oss är det viktigt att kunna hjälpa kunden hela vägen.

Nästa artikel