Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Digital projektledning som effektiviserar processerna och projekten inom byggsektorn
Sponsrad

Digitala och mobila verktyg för projektstyrning håller på att revolutionera byggbranschens dagliga arbete, inte minst för de mindre bolagen med kontoret på fickan. Mobila projektstyrningsverktyg spar tid och pengar, underlättar löpande dokumentation och ökar servicegraden mot kunderna.

– Den här typen av verktyg har definitivt potential att accelerera byggbranschens digitalisering. Byggföretagen möts ständigt av nya projekt, förutsättningar och krav, vilket innebär att de behöver flexibla digitala och mobila verktyg för att löpande ha kontroll på uppdragen och därmed kunna ha en hög servicenivå trots att många bokstavligt har kontoret i fickan. Tekniken har på senare år blivit betydligt mer lättillgänglig, vilket innebär att även små företag i byggbranschen fullt ut kan dra nytta av digitaliseringens fördelar, säger Anders Jacobson, grundare av Next One Technology.

Lättare att uppfylla kundens krav

Med ett digitalt projektstyrningsverktyg i mobiltelefonen eller surfplattan kan byggföretag snabbt få tillgång till ritningar, handlingar och dokumentation som behövs i projekten. De kan smidigt göra återrapporteringar och kontinuerligt dokumentera projektet avseende t ex egenkontroller, avvikelser och eventuella tilläggsarbeten.

Läs mer om arbetet här.

Tillförs ytterligare en servicedimension

–Mobila projektstyrningsverktyg gör det lättare för mindre byggföretag att uppfylla kundens krav på dokumentation. Vår erfarenhet, från att ha implementerat mobila projektstyrningsverktyg hos en lång rad kunder, är att det blir avsevärt lättare för byggföretagen att uppfylla slutkundernas krav på dokumentation. Genom att kunna erbjuda komplett dokumentation över de arbeten som utförs tillförs byggföretagen ytterligare en servicedimension till sitt arbete. Dokumentationen innebär dessutom att samtliga arbeten blir fullt spårbara, vilket över tid är mycket värdefullt, säger Anders Jacobson.

Effektiviserar administrationen och spar pengar

Han är övertygad om att byggbranschens användning av digitala projektstyrningsverktyg kommer att öka i snabb takt under de kommande åren. Den här typen av användarvänliga verktyg som anpassas till branschens vardag ute på fältet har med andra ord framtiden för sig.

Digitala projektstyrningsverktyg hjälper

–Många byggföretag, numera även mindre bolag, har certifierat sin verksamhet enligt någon typ av standard, exempelvis BF9K, Povel eller något annat ISO-baserat system. Digitala projektstyrningsverktyg hjälper dem att direkt ute på fältet uppfylla de krav som certifieringen ställer när det gäller kontroller och dokumentation. Självklart ger de även stora ekonomiska fördelar då de effektiviserar den dagliga administrationen, säger Anders Jacobson.

Next article