Skip to main content
Start » News » Investeringar i säkerställda företagslån kompletterar börsinvesteringar
Sponsrad

För investerare som vill bredda sin investerings-portfölj är direktutlåning i säkerställda lån till kreditvärdiga företag ett utmärkt alternativ. Investeringsplattformen Kameo var tidigt ute med att erbjuda både privatpersoner och företag möjligheten att på ett enkelt sätt bygga en portfölj av säkerställda lån till företag, något som tidigare inte var tillgängligt på den svenska marknaden.

Sedan 2016 har vi förmedlat lån för över 3 miljarder kronor, fördelat på drygt 700 lån, främst till olika fastighetsprojekt i Sverige. Vi förmedlar endast säkerställda lån, vilket minskar kreditförlusterna och ökar investerarnas trygghet, säger Fredrik Källgren, vd på investeringsplattformen Kameo.

Avkastning utanför börsen på 8,7 procent

Kameo är ett attraktivt komplement till börsen, och säkerställda företagslån bidrar till en mer diversifierad investeringsportfölj. Lånen har en löptid på i snitt tolv månader och investerarna får månadsvisa ränteutbetalningar under hela löptiden. Kameo har i dagsläget 40 000 investerare på sin plattform som sedan 2016 har fått en snittavkastning på 8,7 procent*.

– Många som investerar via oss vill bredda sin portfölj med ett tillgångsslag som inte är börsberoende och som genererar ett stabilt passivt kassaflöde. Våra sammanlagda kreditförluster sedan starten 2016 uppgår endast till 0,2 procent. Risknivån bedöms därför som relativt låg, säger Fredrik Källgren.

Investeringar med samhällsnytta

Som investerare via Kameo gör man även en viktig samhällsinsats. Den dynamiska företagslånemarknaden och framför allt fastighetsmarknaden behöver nämligen en finansieringsform som inte är knuten till bankerna eller obligationsmarknaden.

Kameo publicerar regelbundet nya lån på sin plattform, där investerare kan informera sig om vilket företag som ansöker om lånet, vilka säkerheter som finns, räntenivå, löptid och förstås även syftet och vad lånet ska användas till.

–Många av våra investerare väljer att bygga upp en portfölj av lån, vilket bidrar till en attraktiv riskspridning och dessutom genererar löpande ränteutbetalningar på månadsbasis, säger Fredrik Källgren.

OM KAMEO

  • Antal investerare: 40 000
  • Totalt utlånat: 3,2 Mdkr
  • Antal lån: 710
  • Snittavkastning: 8,7%
  • Minsta investering: 500 kr

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varje investering är förknippad med en risk och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Next article