Skip to main content
Start » News » Insatsingenjörernas Riksförbund​
Sponsrad

Vill du vara med och bidra till ett säkrare Sverige?​

 • Civil krisberedskap​
  Som insatsingenjör i den civila kris-beredskapen stödjer du länsstyrelser, ​regioner, kommuner och andra civila myndigheter med din ingenjörskompetens vid kriser och andra svåra påfrestningar​ i samhället.​
 • Hemvärnet​
  Som insatsingenjör i Hemvärnet ingår du i en hemvärns-bataljonsstab som stridsledare och fältarbetsbefäl. 
 • Flygvapnet​
  Som flygfältsingenjör ingår du i flottilj-staben eller i ett rörligt kompani. ​Bland arbetsuppgifterna ingår att planera och leda fältarbeten samt reparation av flygbasen.
 • Internationellt​
  Vid ett flertal tillfällen har medlemmar ur IIR ​stöttat Försvarsmakten och MSB vid internationella insatser.​
 • Om insatsingenjörerna​
  Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) är en frivillig försvarsorganisation med drygt 450 medlemmar över hela landet. ​

IIR utbildar och rekryterar personal till såväl militära som civila befattningar inom totalförsvaret. Bland medlemmarna återfinns bl.a. ingenjörer, arkitekter, konsulter, specialister och entreprenörer verksamma inom byggnation och infrastruktur. 

Som medlem i Insatsingenjörernas riksförbund​…

…får du möjlighet att gå de kurser som föreningen arrangerar men även möjlighet att gå kurser som andra frivilliga försvars-organisationer genomför (se www.frivilligutbildning.se).​

…får du tillgång till ett unikt kontaktnät inom bygg, anläggning och infrastruktur.​

…får du möjlighet att göra en viktigt insats för samhället och totalförsvaret genom de befattningar som IIR förmedlar.

Medlemsansökan​ via webbplats:​ insatsingenjorerna.se/bli-medlem/​

Mer information​

E-post: [email protected]

Webbsida: www.insatsingenjorerna.se​

Facebook: facebook.com/insatsingenjor

Next article