Skip to main content
Start » News » Innovativt mjukvaruföretag attraherar många kvinnliga medarbetare
Sponsrad

Mjukvaruföretaget Admincontrol har förtroende och öppenhet som fundament i sin företagskultur. Admincontrol är en internationell organisation som ändå lyckas behålla en familjär företagskultur. Det attraherar de mest kvalificerade personerna, vilket bidrar till mångfald bland medarbetarna.

Vi har 40 procent kvinnliga medarbetare vilket är mycket högt i en mansdominerad bransch, säger Møyfrid Øygard, vd på det internationella mjukvaruföretaget Admincontrol, som utvecklar och erbjuder en smart och säker plattform för styrelser och ledningsgrupper.

Mångfald i kön och nationalitet

I en bransch som präglas av snabb utveckling är det avgörande att ha kompetenta och motiverade medarbetare. Admincontrols medarbetarstyrka representerar en omfattande mångfald.

Møyfrid Øygard
VD, Admincontrol

– Vi rekryterar inte aktivt för mångfald, men vi har ändå lyckats med detta eftersom vi aktivt söker efter de bästa, säger Møyfrid Øygard.

Hon tror att framgången inom rekrytering också är kopplad till företagets värdegrund, som är väl förankrad i allt från anställningsprocessen till det dagliga arbetet. Møyfrid Øygard kallar det en värdebaserad prestationskultur.

– Det betyder att vi utmanar våra anställda och ställer krav för att nå uppsatta mål, samtidigt som vi litar på att varje person presterar sitt bästa utan detaljstyrning och regler. Det handlar om förtroende och engagemang, säger hon.

Kompetenta människor vill ha förtroende

Hon tror att förtroendet för de anställda, autonomi i arbetet och förväntat engagemang är nyckeln till att hitta de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Admincontrol är ett företag där medarbetarna genuint bryr sig om varandra. Samtidigt fokuserar vi på att bygga starka professionella team. Medarbetartillfredsställelsen mäts kontinuerligt och är särskilt hög.

– Jag tror inte att de bästa människorna vill bli dikterade, förtroende och öppenhet tilltalar kompetenta och motiverade människor. Man börjar inte hos oss bara för att man behöver ett jobb, det handlar om att vara övertygad om att arbetet är viktigt, och att man får ut mycket mer av människor om man visar förtroende samtidigt som man är tydlig med krav och förväntningar, säger Møyfrid Øygard.

– Jag tror att den höga andelen kvinnor också beror på att kvinnor verkligen trivs på jobbet hos oss. Det smittar av sig till potentiella kandidater i deras nätverk. Värderingarna och kulturen, som attraherar kompetenta medarbetare och ger goda resultat, är allas ansvar. Det är något vi alla lever och arbetar med varje dag, påpekar hon.

Rebecka Soma
Sverigechef, Admincontrol  

–Vår företagskultur är en starkt bidragande faktor i vårt arbete med att attrahera drivna personer. Vi tror på en diversifierad grupp av medarbetare där alla har en möjlighet att påverka. Vi erbjuder en gedigen work-life balance där våra medarbetares hälsa är av extrem vikt för oss. De gemensamma egenskaperna hos våra medarbetare är proaktivitet samt förmågan att växa i sin roll genom kontinuerliga utmaningar från både kunder och arbetsgivaren. Vår företagskultur genomsyrar en hög entusiasm hos våra medarbetare gentemot våra kunder, men också kollegorna internt, säger Rebecka Soma, Sverigechef på Admincontrol.

Next article