Skip to main content
Start » News » Hur ser exponeringen mot internet ut?
Sponsrad

Visste du att… Det amerikanska försvarsdepartementet kan nu med hjälp av vår tjänst Cortex Xpanse automatiskt identifiera alla kända som okända enheter de exponerar mot internet oavsett om de finns i egna datacenter eller i publika molntjänster. Det blir därmed enklare att göra rätt prioriteringar och effektivt kunna hantera kritiska sårbarheter. Det här hjälper USAs försvarsdepartement att uppfylla sitt uppdrag att säkerställa nationens säkerhet. 

Digital transformation kräver en ny attityd mot cybersäkerhet 

Vardagen för verksamhetsledare handlar idag om att vara djärv. Förändra med syfte. Att dra nytta av teknik som gör att ni kan säkra verksamheten framåt. Och att inte låta hotbilden sätta gränser för digital transformation. 

Åsa Edner
Sverigechef
Palo Alto Networks

Palo Alto Networks har frågat 1300 ledare med ansvar för cybersäkerhet i större företag om deras utmaningar, planer och prioriteter. Svaren gav flera tydliga besked om hur de vill jobba framåt:  

Zero trust. Med den ständigt skiftande hotbild vi lever med idag är det avgörande att kunna möta alla slags hot – inte bara de som redan är kartlagda och direkt kan kännas igen av cyberförsvaret. Zero Trust har på kort tid gått från ett lovande koncept till att bli det naturliga sättet att arbeta strategiskt med cybersäkerhet i företagsmiljö. För det krävs en komplett och väl integrerad lösning. 

Konsolidering. Europeiska företag använder i genomsnitt 37 olika säkerhetsverktyg och lösningar från mer än 15 leverantörer. Följden blir spretiga miljöer där det är svårt att koordinera och behärska alla verktyg – och där säkerhetsluckor lätt uppstår. Ansvariga för cybersäkerheten vill därför konsolidera sina miljöer och strävar mot plattformar som är heltäckande och skalbara. 

Automation. Det blir både självklart och nödvändigt att automatisera SOC-arbetet (security operations center). Tack vare AI och maskininlärning är det också möjligt. AI får dessutom en viktig roll för att låta specialisterna arbeta med rätt uppgifter – i en omgivning det ”alltid” råder brist på kvalificerad kompetens inom cybersäkerhet. 

Gå till molnet på ett säkert sätt. Det är i molnet som dagens näringsliv vill bygga sin verksamhet, en trend som ständigt förstärks. Men det är fortfarande lättare sagt än gjort att säkra en molncentrerad organisation, samtidigt som multimoln-miljöer blir vanligare och alltmer komplexa. 

Om Palo Alto Networks 

Palo Alto Networks är världsledande inom cybersäkerhet. Vi driver innovation för att ligga steget före alla hotaktörer och skapar trygghet för kunderna när de byter till ny teknologi. Vi levererar nästa generations cybersäkerhet till tusentals kunder i alla sektorer, över hela världen. Våra plattformar och tjänster för cybersäkerhet kompletteras av branschledande hotbildsanalys och förstärks med långt driven automation. Vårt uppdrag är att göra varje dag lite mer säker än gårdagen. Det är vad som gör Palo Alto Networks till förstavalet som partner för cybersäkerhet. 

Next article