Skip to main content
Start » News » Helhetsgrepp om molninfrastrukturen
Sponsrad

Kan en molntjänst vara öppen, standardiserad, flexibel, säker och laglig samtidigt? För molnplattformen Safespring är svaret självklart ja. 

Molnplattformen Safesprings tjänster är baserade på öppen källkod, utformade efter öppna standarder och är enkla att kombinera.

–Vår infrastruktur, och vår företagshemvist, är i Europa. Därför finns inga tveksamheter kring vilka lagar som gäller när vi tillhandahåller tjänster till våra kunder, säger Fredric Wallsten, som är VD på Safespring.

Förutsebarhet, goda uppdaterings- och testrutiner samt lång erfarenhet spridd på kunnig personal i tre europeiska länder ger Safespring en av de högsta säkerhetsnivåerna tillgänglig på marknaden idag. Inte bara tekniskt utan även juridiskt kan företaget garantera hållbarhet i tjänsteleveranserna för överskådlig framtid. 

Politisk villrådighet skapar hinder

Ändå står Safesprings verksamhet idag inför ett antal hinder orsakade inte minst av politisk villrådighet. 

I många offentliga verksamheter åsidosätts juridisk säkerhet om den innebär förändringar i den befintliga IT-infrastrukturen. Det är konkurrenshämmande och ett tydligt europeiskt regelverk med allt högre fokus på europeisk digital suveränitet har inte ännu lyckats stärka svenska molntjänster. 

Fredric Wallsten, VD, Safespring
Foto: Marcus Boberg

Vi efterlyser framåtanda och visioner. Det är inte bara kablar, utan även innehåll i kablarna, som behövs för en lyckad digitalisering.

Fredrik Wallsten

Det har också visat sig svårt att lyfta blickarna från investeringar i exempelvis bredband till satsningar på nya svenska företag och affärsmöjligheter.

– Vi efterlyser framåtanda och visioner. Det är inte bara kablar, utan även innehåll i kablarna, som behövs för en lyckad digitalisering, menar Fredric Wallsten.

Tro på svenska företags förmåga

Ett helhetsperspektiv på svensk digitalisering, svenska moln och svensk industri kräver att inte bara den tekniska utan även den juridiska säkerheten ges legitimitet. Det är inte bara organisationer i den privata sektorn, utan även politiker och offentlig verksamhet, som behöver tro på svenska företags förmåga att leverera. 

– Ju mer vi tror på oss själva, desto ljusare blir framtiden, avslutar Fredric Wallsten.

Om Safespring

Safespring är en svensk publik molnplattform och ett alternativ som uppfyller lagar och regler inom EU. Med fokus på öppna standarder och digital suveränitet erbjuder Safespring tjänster som virtuella servrar, storskalig lagring och backup som tjänst. Med datacenter i Sverige och Norge är Safespring en beprövad och säker plattform för myndigheter, datadrivna bolag och hela den akademiska sektorn.

Next article