Start » News » Godkända lösningar tryggar överföring av säkerhetsskyddsklassad information
Sponsrad

Det skärpta globala säkerhetsläget har för svenska myndigheter medfört ett ökat behov av lösningar för säker kommunikation och dataöverföring. Utbudet av säkerhetslösningar är stort, men ett fåtal av dem är säkerhetsgodkända.

Fredrik Sundström
Affärsområdesansvarig, National Security på Sectra Communications

Godkända produkter ökar tryggheten. De har genomgått rigorösa tester för att säkerställa att de säkrar och skyddar informationen. Godkända produkter minimerar även risken att antagonister ska kunna hitta säkerhetsbrister i systemet, säger Fredrik Sundström, affärsområdesansvarig National Security på Sectra Communications. Sectra är bland annat kända på den europeiska marknaden för sin avlyssningssäkra mobiltelefonlösning Sectra Tiger, som lanserats i flera generationer.

Framtidssäkra kommunikationen

Fredrik betonar vikten av att organisationer väljer säkra kommunikationslösningar som är evaluerade. Samverkan och informationsutbyte mellan olika myndigheter och internationella organisationer, såsom Nato, kräver användning av gemensamt godkända kommunikationslösningar.

–Vi har lång erfarenhet inom området informationssäkerhet och hjälper civila och militära organisationer att förstärka sin förmåga att kommunicera säkert och minimera risken för sårbarheter. Vi levererar säkra kommunikationslösningar som är godkända av såväl nationella säkerhetsmyndigheter som multinationella organisationer, till exempel EU och Nato, säger Fredrik.

En stor utmaning för att hålla känslig information skyddad även i framtiden är kvantdatorer. Dessa kommer potentiellt kunna utföra vissa typer av beräkningar effektivare än dagens datorer och därmed utgöra ett hot mot nuvarande krypteringsalgoritmer.

–Rätt balans mellan säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet är centralt när vi utvecklar våra lösningar. Vi strävar efter att våra produkter ska ha så många likheter som möjligt med de civila systemen för att minimera säkerhetsrisker som uppstår på grund av användarmisstag, avslutar Fredrik.

Nästa artikel