Skip to main content
Start » News » Framtidssäkra er Arbetsplats!
Framtidens arbetsplats

Framtidssäkra er Arbetsplats!

I samarbete med: Coor Management AB
Foto: Coor
I samarbete med: Coor Management AB
Foto: Coor

I spåren av Coronas framfart står företag plötsligt inför nya utmaningar. Medarbetarna återvänder till sina arbetsplatser med helt nya krav, behov och förväntningar.

Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser, ger sin syn på vad företag behöver göra för att ta steget in i framtiden.

Josefine Mordenfeld

Arbetsplatsstrateg, Coor

Foto: Coor

Tre nyckeltrender

Pandemin får bestående inverkan på arbetet och tre tydliga trender syns – ökat distansarbete, upplevelsebaserade arbetsplatser och större fokus på välmående. 

– Studier talar för att framtiden innebär hem- och distansarbete i större utsträckning. Den förändringen ökar kravet på flexibilitet både från medarbetare och från verksamheten vilket får en inverkan på de fysiska kontorens utformning och ledarskapet inom företaget.

Trenden upplevelsebaserade arbetsplatser innebär att framtidens kontor designas med upplevelse och känsla i fokus för att attrahera medarbetare, bygga företagskultur och uppmuntra till informella och kreativa möten.

– Företag har gått i denna riktning länge, hävdar Josefine, men trenden accelererar post Corona med ökade insikter om kontoret som kulturbärare, en arena för det mänskliga mötet och en plats för det individuella fokusarbetet. 

Slutligen har pandemin drivit på debatten kring välmående arbetsplatser som var på frammarsch redan innan. Det innebär en ökad efterfrågan på trygghet och lösningar för medarbetarens fysiska, sociala och mentala välmående. Utöver dessa nya krav föds också ett ökat behov av ett mer inkluderande ledarskap.

Ny arbetsplatsstrategi – ingen ”quick fix”

Varje bolag är unikt och innan man drar igång ett stort projekt bör behov och förutsättningar analyseras. Ett arbetsplatsprojekt är en förändringsresa som behöver förankras hela vägen från ledning till varenda medarbetare för att få full effekt.

– För att vinna i längden krävs att företagen kan erbjuda sina medarbetare en inspirerande och funktionell arena som andas både kultur, frihet, flexibilitet och attraktivitet – nu är en bra möjlighet att skapa just detta, avslutar Josefine.

Läs mer här.

Next article