Skip to main content
Start » News » Flimmerfri bildskärm, på riktigt
Framtidens arbetsplats

Flimmerfri bildskärm, på riktigt

I samarbete med: Eizo
Foto: EIZO Nordic
I samarbete med: Eizo
Foto: EIZO Nordic

Ställ tre viktiga krav vid val av bildskärm: flimmerfritt på riktigt, fri från flamskyddsmedel och dynamisk ljusreglering. Digitalt distansarbete och mycket skärmtid är här för att stanna. 

Under det senaste året har många barnrum fått agera kontor, köksbord har blivit arbetsbord och de fysiska mötena har gett rum åt Zoom med alla dess varianter. Det har blivit många timmar framför bildskärmarna sedan mars 2020, minst sagt.

Synergonomi i fokus

Frågan om just bildskärmar som en betydande del av ett företags arbetsmiljö kommer sannolikt att bli än viktigare framöver. Detta för att motverka vanliga bieffekter som trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, stress och muskelspänningar.

– Att säkerställa en bra synergonomi är en viktig del i den digitala arbetsmiljön något som även finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, säger Marcel Lundstad, Key Account Manager på bildskärmstillverkaren EIZO.

En bra synergonomi vid bildskärmsarbete skapas genom bra ljussättning, rätt höjd och skärmar utan flimmer, reflexer och speglingar. Det här är viktiga utgångspunkter när valet av bildskärmar ska kravställas menar Marcel Lundstad.

– Just flimmer är ett okänt problem för många eftersom de flesta skärmar marknadsförs som flimmerfria. I själva verket är flimret så kallat dolt flimmer; flimrandet är så högfrekvent att det inte kan ses med blotta ögat. Det finns dock där och påverkar oss negativt.

Själva flimret beror på hur ljusstyrkan regleras i skärmens LED-panel, där en vanlig teknik är så kallad Pulse Width Modulation. Tekniken innebär att ljusreglering sker genom att man blinkar med LED-lamporna mellan några hundra till några tusen gånger per sekund, säger han.

Det finns dock teknik som istället använder pulsfri styrning av belysningen i skärmen, detta ger en flimmerfri skärm på riktigt. Tekniken är välbeprövad och förespråkas samt används av många experter inom arbetsmiljöfrågor.

Utan flamskyddsmedel för hälsan, miljön och plånboken

Kunskapen om giftiga emissioner från till exempel halogenerade flamskyddsmedel i bildskärmar har initierat såväl strängare upphandlingskrav som högre kemikalieskatter. Flamskyddsmedel är en vanlig behandlingsmetod av plast i elektronikprodukter.

– Fördelen med att välja en bildskärm som producerats med minimalt med kemikalier är först och främst minskad påverkan på våra hem och arbetsmiljöer. Med rådande kemikalieskatter blir uppsidan även ekonomiskt genom lägre skattekostnader.

Slutligen, den flimmerfria och kemikaliereducerade skärmen får även gärna ha så kallad dynamisk ljusreglering som anpassar sig till rummets ljussättning.

– En av utmaningarna med distansarbete hemifrån är att inte alla har möjlighet till dedikerad arbetsplats hemma, som på kontor.

Som arbetsgivare blir det också svårare att säkerställa en god arbetsmiljö hos sina medarbetare, säger Marcel Lundstad.

Next article