Start » News » En fond för jämlikhet i svenska börsbolag
Hållbara investeringar

En fond för jämlikhet i svenska börsbolag

elena indecap fonder
I samarbete med: Indecap Fonder
Elena Herrero, Indecap Fonder. Foto: Ola Hedin
elena indecap fonder
I samarbete med: Indecap Fonder
Elena Herrero, Indecap Fonder. Foto: Ola Hedin

För 3,5 år sedan startade Indecap jämställdhetsfonden Q30. ”Alla bara pratar om vikten av jämställdhet, vi ville göra något konkret”, säger Elena Herrero.

För några år sedan kläcktes idén om Q30 – den första fonden i Norden som väljer investeringar utifrån hur många kvinnor bolagen har i ledande befattningar. Totalt består fonden av 30 bolag – därav namnet Q30. 

– Vi tyckte att en sådan produkt saknades i Sverige. Det var en bra möjlighet och ett tillfälle att belysa en fråga som vi tycker är väldigt viktig. Men vi såg det också som en bra investeringsstrategi. Kombinationen gjorde att vi drog igång Q30 för 3,5 år sedan, säger Elena Herrero, förvaltare av Indecap Q30.

Talande forskning

Det finns mycket forskning, bland annat från IMF (Internationella Valutafonden), på att företag med högre andel kvinnor i ledningen presterar bättre än bolag som inte har det.
– Vi vill använda forskning och skapa något konkret. Om en högre andel kvinnor i beslutfattande positioner också genererar en högre avkastning borde det gå att tjäna pengar på sina principer.

Vi skapade en fond för att vi som tror på jämställdhet nu även ska kunna investera utifrån denna tro, säger Elena Herrero.

Poängsättning

Indecap tar fram statistik varje månad på alla bolag på Stockholmsbörsen och gör en poängsättning utifrån ett flertal faktorer och där varje parameter får betyg. 

– Vi tittar inte bara på andel kvinnor i själva bolaget, utan hur många det finns i ledningsgruppen, i den operativa ledningen samt i vd- och ordförandeposten. Vi får en total poängsättning för alla bolag som vi sedan investerar i utifrån sektor för att fonden ska bli neutral gentemot Stockholmsbörsen, säger Elena Herrero.

Hållbar utveckling

FN har fastställt att jämställdhet mellan könen är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling och har därför gjort jämställdhet till ett prioriterat hållbarhetsmål. Det är naturligtvis även en starkt prioriterat mål för Q30 också, men vi låter inte det målet gå ut över andra viktiga hållbarhetsfrågor säger Elena Herrero. Vi investerar inte i bolag som producerar alkohol, porr, vapen, tobak, spel och fossila bränslen. Det är även viktigt för oss att inga bolag vi investerar i kränker internationella normer.

Bra respons utifrån

Det är ovanligt när det kommer till fondsparande att det är kunder som hör av sig för att kunna investera.

– När fonden startade fick det en stor spridning i sociala medier och sparare hörde av sig både direkt till oss och till sina banker etc för att få veta hur de kunde börja investera i Q30. Detta tryck utifrån gjorde att fonden snabbt fanns tillgänglig på fler plattformar. Det kommer fortfarande in investerare från okända och oväntade håll.

Idag säljer fonden lite sig själv och det är väldigt kul, säger Elena Herrero.

Nästa artikel