Skip to main content
Start » News » Efter 100 år ritar vi om kartan: här är framtidens arbetsplats
Framtidens arbetsplats

Efter 100 år ritar vi om kartan: här är framtidens arbetsplats

Joel Hellermark. Foto: ierre Björk

Under året som gått har arbetet förändrats för många. Utmaningarna som 2020 förde med sig skapar möjligheter för att bryta trender och processer – inklusive sättet vi arbetar på.

Sedan Henry Ford standardiserade arbetsveckan på 1920-talet har vi skapat traditioner, sociala normer och ett synkroniserat arbetssätt. Masskiftet till hemarbete ger oss en möjlighet – och skyldighet – att fundamentalt ändra sättet vi arbetar på. Det är inte tack vare teknologin, utan tack vare pandemin, som vi kommer att acceptera och implementera framtidens arbetsplats.

Framtidens arbete kommer att ändras från grunden på tre sätt: arbetsveckan, arbetsplatsen, och sätter vi arbetar på.

Arbetsveckan

Arbetsveckan kommer att förflyttas från linjär till dynamisk. Det kommer att finnas så kallade Collaboration hours; dedikerade block för samarbete som täcker flera tidszoner. Interaktioner med nya och juniora medarbetare kommer vara mer frekventa och kortare. Genom att mäta veckans engagemang, effektivitet och nöjdhet hos våra medarbetare förhöjer vi produktivitet och kultur. Stor del av detta handlar om flexibilitet och valmöjligheter. Individens möjlighet att ha kontroll över sin egen tid är kritisk.

Arbetsplatsen

Det är ingen större överraskning att arbetsplatsen även efter pandemin kommer fortsätta att vara från annan ort. Kontor kommer att omvandlas till Collaboration spaces; platser för samarbete och skapande, och vara mer anpassade för lärande och sociala sammanhang. Hur vi lär oss kommer vara individanpassat och ske på annan ort såväl som på kontoret. Företagskulturen kommer bli allt viktigare för att transporten till kontoret ska vara värd mödan. Arbetsplatsen måste designas lika mycket för när vi fysiskt är på plats, som för när vi jobbar från annan ort.

Arbetssättet

Liksom att dimensionerna i tid och rum ändrar arbetet, likaså kommer det vi gör inom dessa dimensioner att förändras. Att anpassa arbetssättet är inte bara en möjlighet utan är alltmer nödvändigt med den hastighet världen utvecklas i. För att möta samma hastighet i innovation krävs effektiva inlärningsprocesser. Detta skapas genom individanpassade lösningar integrerade i arbetet, med hjälp av AI-baserade teknologier för lärande. Detta är nyckeln för framtidens kompetens och arbetskraft.

Det finns fortfarande många frågor, och få svar, kring hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Jag är övertygad om att förändringarna i slutändan kommer att vara positiva, och att framtidens arbetsplats kommer att vara bättre än den historiska. En mer flexibel arbetsvecka, arbetsplats och ett tillitsbaserat arbetssätt kommer att vara del av det. Dessa tre aspekter är några som vi på Sana Labs anammar, för att kontinuerligt lära och effektivt innovera.

Sana Labs tillhandahåller en individanpassad lär-plattform, Sana, för effektiv kompetensutveckling.

Med hjälp av AI och maskininlärning hjälper Sana globala Fortune 500 bolag att effektivt utbilda, ombilda och kompetensutveckla sin arbetskraft. 

Next article