Skip to main content
Start » News » Ledare: Det kostar skjortan att inte investera!
Framtidens arbetsplats

Ledare: Det kostar skjortan att inte investera!

väg rörelse
väg rörelse
Foto: Unsplash

Varför använder jag min ”padda” istället för papper och penna? Jo, jag förstår VARFÖR och HUR jag skall använda den samt dess effekter och hur jag bör bete mig. Gäller detta andra verktyg, som arbetsplatsen?

annicka dickson

Annicka Dickson

Vd, Arbetsplatsenifokus

Foto: Privat

Miljoner läggs på verktyg som inte används rätt.

Man investerar just i verktyg och inget annat. Eventuellt har man inkluderat en kortare utbildning där resultatet lätt blir att man går tillbaka till sitt gamla beteende. Detta berör inte bara teknik utan de fysiska arbetsplatserna var de än befinner sig, digitaliseringen, företagskulturen och så vidare.

Brist på kunskap och otydliga arbetsprocesser är två delar som bidrar till att verktyg inte används med sin fulla potential. Detta gäller också de dokument man har skapat för den värdegrund och kultur man vill ha. Är dokumenten inte levande och ageras utan ligger i en mapp får man inte det utfallet man vill ha. Det försvårar arbetet och gör investeringen nästan meningslös. Lösningarna blir låsningar. Vi behöver investera i människan och det önskade beteende vi vill ha.

Rätt användande?

Då krävs det att vi förstår vilka effekter ett förändrat beteende ger och hur vi gör det gemensamt. Vi behöver förstå varför vi behöver förändra och hur vi behöver bete oss. Vi behöver tydliga arbetsprocesser och tydliga överenskommelser. Vad vi skall åstadkomma tillsammans. Det ger trygghet och mod till att träna in ett nytt beteendemönster. Detta blir viktigare än någonsin 2021. Vi behöver inte ha gamla beteenden in i nya arbetssätt och nya arbetsplatser, inkluderat hemarbetsplatsen.

Ledningen, vakna!

Skapa tydliga kommunicerbara syften med de förändringar ni vill genomföra. Vad vill ni åstadkomma? Ta fram riktlinjer, en kommunikationsstrategi, tydliga förväntningar på ledarskapet och skapa en delaktighet. Lösningen blir en lösning med goda effekter när vi får en beteendeutveckling och välmående medarbetare. Ta er roll på största allvar. Framgången sitter inte i att snabbt bara ändra era fysiska förutsättningar, oavsett hemarbete eller inte.

Lyft fokus från produkt/lösning till vad ni faktiskt skall utföra. Anpassa därefter. En tydlig, enad ledningsgrupp som säkrar kulturen, mötesstrukturen, ger rätt förutsättningar, kunskap och strategi mot en ny vardag där ledarskapet äger processen, kan skapa en sann förändring där människor är med på banan. Har ni råd att investera miljoner i fysiska produkter eller genomföra fysiska förändringar utan att investera i beteendet?

Kunskap hos medarbetare och ledare är viktig samt hur vi använder den, i all typ av förändringsarbete. Arbetsplatsenifokus.se är en opartiskt och kostnadsfri kunskapsbank.

Där kan du skapa ”mina sidor och samla mängder av kunskap och stöd. Som ledare eller HR får du ett extra verktyg. 

Next article