Start » News » Det framtida kontoret
Framtidens arbetsplats

Det framtida kontoret

I samarbete med: SKANSKA
Foto: Samuel Unéus
I samarbete med: SKANSKA
Foto: Samuel Unéus

I och med den pågående pandemin försöker de flesta jobba hemifrån, precis enligt riktlinjerna. Men hur har det påverkat individen och företagen? Och vilken roll kommer kontoret ha i framtiden?

Det finns både positiva och negativa aspekter av hemarbete. En av de mest positiva konsekvenserna är att man tjänar lite tid då man slipper åka till och från arbetet.

– Produktiviteten kan till viss del gynnas av vissa arbetsmoment, framförallt eget arbete och mer rutinmässiga arbetsmoment, säger Jan Odelstam Vd för Skanska Kommersiell Utveckling.

Men de negativa aspekterna överväger. De spontana mötena blir inte av- det krävs en aktiv handling för att man ska kontakta någon via chattar, Teams eller telefon. Kreativiteten hämmas, det är mötet mellan människor som skapar innovation och utveckling- både för individen och företaget.

– Vi människor har ett behov av att mötas. Det blir inte samma sak att mötas digitalt som i verkligheten. Ställer man alternativen mot varandra ur ett företags perspektiv så är det ingen tvekan om att kontorsmiljön är den bästa för verksamheten.

Flexibla arbetsmiljöer i framtiden

Mycket på grund av att digitaliseringen har börjat fungera så pass bra som den gör var det många som jobbade hemifrån redan innan pandemin. Jan Odelstam tror att den trenden kommer att hålla i sig även i framtiden.

– Vi kommer att jobba lite mer hemifrån än vad vi gjorde tidigare, men merparten av arbetet kommer att utföras på kontoret. Jag tror på flexibla arbetsmiljöer, för skapandet av en effektiv arbetsplats. Det kommer även att vara mer inriktat mot mötesytor och ett större behov av enskilda rum för digitala möten än tidigare. En arbetsdag består av många olika moment, då måste det finnas flera olika miljöer som stödjer det man ska göra för stunden.

Kontoret är det bästa verktyget företagen har, därför är Jan Odelstam övertygad om att kontoret har en framtid.

– Dock måste det vara anpassat för företagets verksamhet och företagskultur på ett optimalt sätt. Det kan inte vara samma lösning för alla, utan den bästa lösningen för just det enskilda företaget.

Se till företagets specifika behov

Jan Odelstam anser att man ska fokusera på att anpassa kontorslösningen till företagets specifika behov.

– Framförallt stora företag som många gånger består av olika avdelningar där människor inom ett och samma företag jobbar med helt skilda arbetsuppgifter. Då behövs olika kontorsmiljöer för att lösa uppgiften på bästa sätt.

Med erfarenhet från pandemin kommer faktorer som hälsa och hållbarhet ha en allt större betydelse för företag. Och vi är övertygade detta får visa vägen till att finna det optimala kontoret framöver.

Men också en plats för gemenskap och arbetsglädje! Detta tillsammans kommer att skapa framgångsrika organisationer och individer.

Nästa artikel