Skip to main content
Start » News » Dataarkivering för en säkrare framtid
Sponsrad

Säkerhetsbehovet för företag och organisationer är större än någonsin i modern tid och förväntan från kunder och medborgare på att information säkras på bästa möjliga vis ökar kontinuerligt. ”I en tid då säkerhetsbehov och regelverk ställer allt högre krav erbjuder vi en lösning för resilient datalagring. Många organisationer har inte full kontroll över sin dataspridning och ingen ordnad redundans. Deponas tjänster möjliggör att företag kan säkra sin dokumentation på ett överblickbart sätt, vilket främjar effektiv informationsförvaltning.”

Att säkra data och säkra det på lång sikt är vad Depona specialicerar sig på. Utgångspunkterna är säkerhet, automation och kostnadseffektivitet.

– För företag som är aktiva i sitt ESG-arbete är vi en styrka särskilt inom Governance. Att överblicka och säkra sina informationstillgångar är ett fundament för hållbar bolagsstyrning, berättar Johan Litens.

Utspridda data och dokument

Tendensen idag är att en organisations informationstillgångar splittras mer och mer. Anställdas data och dokument är ofta utspridda i tiotals olika programvaror och molntjänster vilket kan innebära en förhöjd riskexponering och kostnad.

Ta bättre kontroll över datat

Johan Litens ser att medvetenheten kring informationssäkerhet ökar, samtidigt som datavolymerna, lagkraven och andelen uppkopplade tjänster om möjligt ökar ännu snabbare. Och med det ökar riskerna. Hans rekommendationer är att identifiera vilka data som verksamheten besitter och var den finns, inte bara ur GDPR-perspektiv. Nästa steg är att ta bättre kontroll över datat genom att avgöra vilken data som ska raderas, avgränsas och vad som bör kopplas till en avskild arkivplats såsom Visual Archive.

Säkra känslig information

Inget hållbarhetsarbete är starkare än kedjans svagaste länk. Att säkra sådant som kunddatabaser, verksamhetsdata och immateriella tillgångar mot dataförlust, otillbörlig spridning eller skadlig kod är en förutsättning för att driva en verksamhet. I förlängningen är det våra organisationers framgång och resiliens som ger oss möjlighet att ta hand om klimatet och människorna vi berör.

– Med Deponas tjänster blir det enklare för våra kunder att hantera sina data säkert och effektivt. Det ger dem också större frihet att välja och byta systemleverantörer och undvika betala onödiga avgifter för passiva datavolymer som skall finnas kvar enkom av arkivskäl, avslutar Johan Litens.

Next article